ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
เมษายน 26, 2018, 08:41:23 AM

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - betong

หน้า: [1] 2 3 ... 24
1
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ 25-4-61
« เมื่อ: เมษายน 25, 2018, 07:41:32 AM »
                   *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
  28/03/61  พุธ          <>ุ5678<>ถูกออก8530<>ร้อย
 31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
 01/04/61 อาทิตย์       <>6789<>ถูกออก9923<>ร้อย
 03/04/61 อังคารพิเศษ <>2345 <>ถูกออก9212<>ร้อย,หน่วย
 04/04/61 พุธ            <>ุ1234 <>ถูกออก5538<>สิบ
 07/04/61 เสาร์          <>ุ3456 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ
 08/04/61 อาทิตย์       <>8901 <>ถูกออก8766<>ผิด
 11/04/61 พุธ            <>ุ4567 <>ถูกออก1998<>ผิด
 14/04/61 เสาร์          <>ุ9012 <>ถูกออก8857<>ผิด
 15/04/61 อาทิตย์       <>5678 <>ถูกออก7267<>สิบ,หน่วย
 18/04/61 พุธ            <>ุ4567 <>ถูกออก4744<>ร้อย.สิบ,หน่วย
 21/04/61 เสาร์          <>ุ8901 <>ถูกออก0712<>สิบ
 22/04/61 อาทิตย์       <>2345 <>ถูกออก4711<>ผิด
 25/04/61  พุธ           <>ุ5678 <>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      28/03/61  พุธ          <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
      31/03/61 เสาร์          <>9876<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
      01/04/61 อาทิตย์       <>3210<>ถูกออก9923<>สิบ,หน่วย
      03/04/61 อังคารพิเศษ<>2109<>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
      04/04/61  พุธ           <>ุ1098<>ถูกออก5538<>หน่วย
      07/04/61 เสาร์           <>ุ7654 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ.
      08/04/61 อาทิตย์       <>7654 <>ถูกออก8766<>ร้อย,สิบ.หน่วย
      11/04/61  พุธ            <>ุ5432 <>ถูกออก1998<>ผิด
      14/04/61 เสาร์           <>ุ7654 <>ถูกออก8857<>สิบ.หน่วย
      15/04/61 อาทิตย์        <>6543 <>ถูกออก7267<>สิบ
      18/04/61  พุธ            <>ุ6543 <>ถูกออก4744<>สิบ.หน่วย
      21/04/61  เสาร์          <>ุ3210 <>ถูกออก0712<>สิบ.หน่วย
      22/04/61 อาทิตย์       <>1098 <>ถูกออก4711<>สิบ.หน่วย
      25/04/61  พุธ           <>ุ0987 <>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       
       28/03/61 พุธ            <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
       31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
       01/04/61 อาทิตย์       <>6789 <>ถูกออก9923<>ร้อย
       03/04/61 อังคารพิเศษ <>1234 <>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
       04/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออก5538<>ร้อย,สิบ
       07/04/61  เสาร์         <>ุ8901 <>ถูกออก0458<>หน่วย
       08/04/61 อาทิตย์       <>9012 <>ถูกออก8766<>ผิด
       11/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออก1998<>ผิด
       14/04/61  เสาร์         <>ุ8901 <>ถูกออก8857<>ร้อย
       15/04/61 อาทิตย์       <>3456 <>ถูกออก7267<>สิบ
       18/04/61  พุธ           <>ุ8901 <>ถูกออก4744<>ผิด
       21/04/61  เสาร์         <>ุ1234 <>ถูกออก0712<>สิบ.หน่วย
       22/04/61 อาทิตย์       <>8901 <>ถูกออก4711<>สิบ.หน่วย
       25/04/61  พุธ           <>ุ8901 <>ถูกออกxxxx<> 
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
     
      28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
      31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.2884<>B.4359<>C.0112
      01/04/61<><>2456<>ถูก<>ออก<>A.9923<>B.1460<>C.8763
      03/04/61<><>0468<>ผิด<>ออก<>A.9212<>B.5771<>C.8370
      04/04/61<><>2235<>ถูก<>ออก<>A.5538<>B.8851<>C.9543
      07/04/61<><>2228<>ถูก<>ออก<>A.0458<>B.1807<>C.6153
      08/04/61<><>0378<>ถูก<>ออก<>A.8766<>B.1329<>C.8156
      11/04/61<><>1137<>ผิด<>ออก<>A.1998<>B.2700<>C.7791
      14/04/61<><>0389<>ถูก<>ออก<>A.8857<>B.5809<>C.6359
      15/04/61<><>0599<>ผิด<>ออก<>A.7267<>B.2628<>C.1636
      18/04/61<><>0114<>ถูก<>ออก<>A.4744<>B.0363 <>C.1825
      21/04/61<><>2258<>ถูก<>ออก<>A.0712<>B.2335 <>C.2454
      22/04/61<><>1449<>ถูก<>ออก<>A.4711<>B.9237 <>C.0331
      25/04/61<><>2379<>ถูก<>ออก<>A.xxxx <>B.xxxx <>C.xxxx ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
     31/03/61<>338<>ออก <>2884<>ถูก
     01/04/61<>026<>ออก <>9923<>ถูก
     03/04/61<>158<>ออก <>9212<>ถูก
     04/04/61<>133<>ออก <>5538<>ถูก
     07/04/61<>018<>ออก <>0458<>ถูก
     08/04/61<>349<>ออก <>8766<>ผิด
     11/04/61<>235<>ออก <>1998<>ผิด
     14/04/61<>078<>ออก <>8857<>ถูก
     15/04/61<>236<>ออก <>7267<>ถูก
     18/04/61<>389<>ออก <>4744<>ผิด
     21/04/61<>118<>ออก<>0712<>ถูก
     22/04/61<>378<>ออก<>4711<>ถูก
     25/04/61<>128<>ออก<>xxxx<>
        เด่น A 5-6 เดียว 5  
         2 ตัวตรงโต๊ด A.
            15-58-59
            16-68-69  
           3 ตัวตรงโต๊ด A.
   521-528-529-531-538-539
   621-628-629-631-638-639  
    เด่น A 4-5-6 มา1 ตัวล้าน%
            ดับ รสน A 0
          อินทรีย์   ผงาดฟ้า
            25/04/61
           25/04/61

2
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: มาเล 22/04/2018
« เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 08:21:23 AM »
                   *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
  28/03/61  พุธ          <>ุ5678<>ถูกออก8530<>ร้อย
 31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
 01/04/61 อาทิตย์       <>6789<>ถูกออก9923<>ร้อย
 03/04/61 อังคารพิเศษ <>2345 <>ถูกออก9212<>ร้อย,หน่วย
 04/04/61 พุธ            <>ุ1234 <>ถูกออก5538<>สิบ
 07/04/61 เสาร์          <>ุ3456 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ
 08/04/61 อาทิตย์       <>8901 <>ถูกออก8766<>ผิด
 11/04/61 พุธ            <>ุ4567 <>ถูกออก1998<>ผิด
 14/04/61 เสาร์          <>ุ9012 <>ถูกออก8857<>ผิด
 15/04/61 อาทิตย์       <>5678 <>ถูกออก7267<>สิบ,หน่วย
 18/04/61 พุธ            <>ุ4567 <>ถูกออก4744<>ร้อย.สิบ,หน่วย
 21/04/61 เสาร์          <>ุ8901 <>ถูกออก0712<>สิบ
 22/04/61 อาทิตย์       <>2345 <>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      28/03/61  พุธ          <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
      31/03/61 เสาร์          <>9876<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
      01/04/61 อาทิตย์       <>3210<>ถูกออก9923<>สิบ,หน่วย
      03/04/61 อังคารพิเศษ<>2109<>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
      04/04/61  พุธ           <>ุ1098<>ถูกออก5538<>หน่วย
      07/04/61 เสาร์           <>ุ7654 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ.
      08/04/61 อาทิตย์       <>7654 <>ถูกออก8766<>ร้อย,สิบ.หน่วย
      11/04/61  พุธ            <>ุ5432 <>ถูกออก1998<>ผิด
      14/04/61 เสาร์           <>ุ7654 <>ถูกออก8857<>สิบ.หน่วย
      15/04/61 อาทิตย์        <>6543 <>ถูกออก7267<>สิบ
      18/04/61  พุธ            <>ุ6543 <>ถูกออก4744<>สิบ.หน่วย
      21/04/61  เสาร์          <>ุ3210 <>ถูกออก0712<>สิบ.หน่วย
      22/04/61 อาทิตย์       <>1098 <>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       
       28/03/61 พุธ            <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
       31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
       01/04/61 อาทิตย์       <>6789 <>ถูกออก9923<>ร้อย
       03/04/61 อังคารพิเศษ <>1234 <>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
       04/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออก5538<>ร้อย,สิบ
       07/04/61  เสาร์         <>ุ8901 <>ถูกออก0458<>หน่วย
       08/04/61 อาทิตย์       <>9012 <>ถูกออก8766<>ผิด
       11/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออก1998<>ผิด
       14/04/61  เสาร์         <>ุ8901 <>ถูกออก8857<>ร้อย
       15/04/61 อาทิตย์       <>3456 <>ถูกออก7267<>สิบ
       18/04/61  พุธ           <>ุ8901 <>ถูกออก4744<>ผิด
       21/04/61  เสาร์         <>ุ1234 <>ถูกออก0712<>
       22/04/61 อาทิตย์       <>8901 <>ถูกออกxxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
     
      28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
      31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.2884<>B.4359<>C.0112
      01/04/61<><>2456<>ถูก<>ออก<>A.9923<>B.1460<>C.8763
      03/04/61<><>0468<>ผิด<>ออก<>A.9212<>B.5771<>C.8370
      04/04/61<><>2235<>ถูก<>ออก<>A.5538<>B.8851<>C.9543
      07/04/61<><>2228<>ถูก<>ออก<>A.0458<>B.1807<>C.6153
      08/04/61<><>0378<>ถูก<>ออก<>A.8766<>B.1329<>C.8156
      11/04/61<><>1137<>ผิด<>ออก<>A.1998<>B.2700<>C.7791
      14/04/61<><>0389<>ถูก<>ออก<>A.8857<>B.5809<>C.6359
      15/04/61<><>0599<>ผิด<>ออก<>A.7267<>B.2628<>C.1636
      18/04/61<><>0114<>ถูก<>ออก<>A.4744<>B.0363 <>C.1825
      21/04/61<><>2258<>ถูก<>ออก<>A.0712<>B.2335 <>C.2454
      22/04/61<><>1449<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx <>C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
     31/03/61<>338<>ออก <>2884<>ถูก
     01/04/61<>026<>ออก <>9923<>ถูก
     03/04/61<>158<>ออก <>9212<>ถูก
     04/04/61<>133<>ออก <>5538<>ถูก
     07/04/61<>018<>ออก <>0458<>ถูก
     08/04/61<>349<>ออก <>8766<>ผิด
     11/04/61<>235<>ออก <>1998<>ผิด
     14/04/61<>078<>ออก <>8857<>ถูก
     15/04/61<>236<>ออก <>7267<>ถูก
     18/04/61<>389<>ออก <>4744<>ผิด
     21/04/61<>118<>ออก<>0712<>ถูก
     22/04/61<>378<>ออก<>xxxx<>
        เด่น A5-6 เดียว   
        2 ตัวตรงโต๊ด A.
         
        3 ตัวตรงโต๊ด A.
       
   เด่น A 5-6-7 มา1 ตัวล้าน%
           ดับ รสน A 1
         อินทรีย์   ผงาดฟ้า
           22/04/61

3
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์20-4-61
« เมื่อ: เมษายน 21, 2018, 03:11:12 PM »
                    *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
   28/03/61  พุธ          <>ุ5678<>ถูกออก8530<>ร้อย
   31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
   01/04/61 อาทิตย์       <>6789<>ถูกออก9923<>ร้อย
   03/04/61 อังคารพิเศษ <>2345 <>ถูกออก9212<>ร้อย,หน่วย
   04/04/61 พุธ            <>ุ1234 <>ถูกออก5538<>สิบ
   07/04/61 เสาร์          <>ุ3456 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ
   08/04/61 อาทิตย์       <>8901 <>ถูกออก8766<>ผิด
   11/04/61 พุธ            <>ุ4567 <>ถูกออก1998<>ผิด
   14/04/61 เสาร์          <>ุ9012 <>ถูกออก8857<>ผิด
   15/04/61 อาทิตย์       <>5678 <>ถูกออก7267<>สิบ,หน่วย
   18/04/61 พุธ            <>ุ4567 <>ถูกออก4744<>ร้อย.สิบ,หน่วย
   21/04/61 เสาร์          <>ุ8901 <>ถูกออกxxxx<>
   ****************************************************************************************************
                                <> สูตรใหม่<>    
        
       28/03/61  พุธ          <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
       31/03/61 เสาร์          <>9876<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
       01/04/61 อาทิตย์       <>3210<>ถูกออก9923<>สิบ,หน่วย
       03/04/61 อังคารพิเศษ<>2109<>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
       04/04/61  พุธ           <>ุ1098<>ถูกออก5538<>หน่วย
       07/04/61 เสาร์           <>ุ7654 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ.
       08/04/61 อาทิตย์       <>7654 <>ถูกออก8766<>ร้อย,สิบ.หน่วย
       11/04/61  พุธ            <>ุ5432 <>ถูกออก1998<>ผิด
       14/04/61 เสาร์           <>ุ7654 <>ถูกออก8857<>สิบ.หน่วย
       15/04/61 อาทิตย์        <>6543 <>ถูกออก7267<>สิบ
       18/04/61  พุธ            <>ุ6543 <>ถูกออก4744<>สิบ.หน่วย
       21/04/61  เสาร์          <>ุ3210 <>ถูกออกxxxx<>
   ****************************************************************************************************    
        
        28/03/61 พุธ            <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
        31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
        01/04/61 อาทิตย์       <>6789 <>ถูกออก9923<>ร้อย
        03/04/61 อังคารพิเศษ <>1234 <>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
        04/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออก5538<>ร้อย,สิบ
        07/04/61  เสาร์         <>ุ8901 <>ถูกออก0458<>หน่วย
        08/04/61 อาทิตย์       <>9012 <>ถูกออก8766<>ผิด
        11/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออก1998<>ผิด
        14/04/61  เสาร์         <>ุ8901 <>ถูกออก8857<>ร้อย
        15/04/61 อาทิตย์       <>3456 <>ถูกออก7267<>สิบ
        18/04/61  พุธ           <>ุ8901 <>ถูกออก4744<>ผิด
        21/04/61  เสาร์         <>ุ1234 <>ถูกออกxxxx<>
   ******************************************************************************************************
                                  เลขเด่น ABC
      
       28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
       31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.2884<>B.4359<>C.0112
       01/04/61<><>2456<>ถูก<>ออก<>A.9923<>B.1460<>C.8763
       03/04/61<><>0468<>ผิด<>ออก<>A.9212<>B.5771<>C.8370
       04/04/61<><>2235<>ถูก<>ออก<>A.5538<>B.8851<>C.9543
       07/04/61<><>2228<>ถูก<>ออก<>A.0458<>B.1807<>C.6153
       08/04/61<><>0378<>ถูก<>ออก<>A.8766<>B.1329<>C.8156
       11/04/61<><>1137<>ผิด<>ออก<>A.1998<>B.2700<>C.7791
       14/04/61<><>0389<>ถูก<>ออก<>A.8857<>B.5809<>C.6359
       15/04/61<><>0599<>ผิด<>ออก<>A.7267<>B.2628<>C.1636
       18/04/61<><>0114<>ถูก<>ออก<>A.4744<>B.0363 <>C.1825
       21/04/61<><>2258<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx <>C.xxxx
   ******************************************************************************************************
             เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
      
      28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
      31/03/61<>338<>ออก <>2884<>ถูก
      01/04/61<>026<>ออก <>9923<>ถูก
      03/04/61<>158<>ออก <>9212<>ถูก
      04/04/61<>133<>ออก <>5538<>ถูก
      07/04/61<>018<>ออก <>0458<>ถูก
      08/04/61<>349<>ออก <>8766<>ผิด
      11/04/61<>235<>ออก <>1998<>ผิด
      14/04/61<>078<>ออก <>8857<>ถูก
      15/04/61<>236<>ออก <>7267<>ถูก
      18/04/61<>389<>ออก <>4744<>ผิด
      21/04/61<>118<>ออก<>xxxx<>
         เด่น A8-9 เดียว  9
         2 ตัวตรงโต๊ด A.
             19-29-18-28
        3 ตัวตรงโต๊ด A.
     เด่น A 7-8-9 มา1 ตัวล้าน%
            ดับ รสน A  3
          อินทรีย์   ผงาดฟ้า
            21/04/61

4
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ 18-4-61
« เมื่อ: เมษายน 18, 2018, 07:37:08 AM »
                        *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
     28/03/61  พุธ          <>ุ5678<>ถูกออก8530<>สิบ
    31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
    01/04/61 อาทิตย์       <>6789<>ถูกออก9923<>ร้อย
    03/04/61 อังคารพิเศษ <>2345 <>ถูกออก9212<>ร้อย,หน่วย
    04/04/61  พุธ          <>ุ1234 <>ถูกออก5538<>สิบ
    07/04/61 เสาร์ <>ุ3456 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ
    08/04/61 อาทิตย์      <>8901 <>ถูกออก8766<>ผิด
    11/04/61  พุธ           <>ุ4567 <>ถูกออก1998<>ผิด
    14/04/61  เสาร์          <>ุ9012 <>ถูกออก8857<>ผิด
    15/04/61 อาทิตย์        <>5678 <>ถูกออก7267<>สิบ,หน่วย
    18/04/61  พุธ           <>ุ4567 <>ถูกออกxxxx<>
    ****************************************************************************************************
                                  <> สูตรใหม่<>   
           
         28/03/61  พุธ        <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
         31/03/61 เสาร์         <>9876<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
         01/04/61 อาทิตย์      <>3210<>ถูกออก9923<>สิบ,หน่วย
         03/04/61 อังคารพิเศษ<>2109<>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
         04/04/61  พุธ         <>ุ1098<>ถูกออก5538<>หน่วย
         07/04/61 เสาร์          <>ุ7654 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ.
         08/04/61 อาทิตย์      <>7654 <>ถูกออก8766<>ร้อย,สิบ.หน่วย
         11/04/61  พุธ           <>ุ5432 <>ถูกออก1998<>ผิด
         14/04/61 เสาร์          <>ุ7654 <>ถูกออก8857<>สิบ.หน่วย
         15/04/61 อาทิตย์       <>6543 <>ถูกออก7267<>สิบ
         18/04/61  พุธ           <>ุ6543 <>ถูกออกxxxx<>
    ****************************************************************************************************     
         
          28/03/61 พุธ            <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
          31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
          01/04/61 อาทิตย์       <>6789 <>ถูกออก9923<>ร้อย
          03/04/61 อังคารพิเศษ <>1234 <>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
          04/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออก5538<>ร้อย,สิบ
          07/04/61  เสาร์         <>ุ8901 <>ถูกออก0458<>หน่วย
          08/04/61 อาทิตย์       <>9012 <>ถูกออก8766<>ผิด
          11/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออก1998<>ผิด
          14/04/61  เสาร์         <>ุ8901 <>ถูกออก8857<>ร้อย
          15/04/61 อาทิตย์       <>3456 <>ถูกออก7267<>สิบ
          18/04/61  พุธ           <>ุ8901 <>ถูกออกxxxx<>
   ******************************************************************************************************
                                    เลขเด่น ABC
         
         28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
         31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.2884<>B.4359<>C.0112
         01/04/61<><>2456<>ถูก<>ออก<>A.9923<>B.1460<>C.8763
         03/04/61<><>0468<>ผิด<>ออก<>A.9212<>B.5771<>C.8370
         04/04/61<><>2235<>ถูก<>ออก<>A.5538<>B.8851<>C.9543
         07/04/61<><>2228<>ถูก<>ออก<>A.0458<>B.1807<>C.6153
         08/04/61<><>0378<>ถูก<>ออก<>A.8766<>B.1329<>C.8156
         11/04/61<><>1137<>ผิด<>ออก<>A.1998<>B.2700<>C.7791
         14/04/61<><>0389<>ถูก<>ออก<>A.8857<>B.5809<>C.6359
         15/04/61<><>0599<>ผิด<>ออก<>A.7267<>B.2628<>C.1636
         18/04/61<><>0114<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx <>C.xxxx
    ******************************************************************************************************
               เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
       
        28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
        31/03/61<>338<>ออก <>2884<>ถูก
        01/04/61<>026<>ออก <>9923<>ถูก
        03/04/61<>158<>ออก <>9212<>ถูก
        04/04/61<>133<>ออก <>5538<>ถูก
        07/04/61<>018<>ออก <>0458<>ถูก
        08/04/61<>349<>ออก <>8766<>ผิด
        11/04/61<>235<>ออก <>1998<>ผิด
        14/04/61<>078<>ออก <>8857<>ถูก
        15/04/61<>236<>ออก <>7267<>ถูก
        18/04/61<>389<>ออก <>xxxx<>ถูก
        เด่น A1-2 เดียว 2  
        2 ตัวตรงโต๊ด A.
          24-25-26   
          3 ตัวตรงโต๊ด A.
          824-825-826 
      924-925-926 
   เด่น A 1-2-0 มา1 ตัวล้าน%
           ดับ รสน A

         อินทรีย์   ผงาดฟ้า
           18/04/61

5
หวยรัฐบาล / Re: หวยรัฐ 16-4-61
« เมื่อ: เมษายน 16, 2018, 08:51:36 AM »
       
           
          เด่นบน 3-6 ตัวเดียว 3
              2ตัวตรงโต๊ดบน
              35-36-37-38
             3ตัวตรงโต๊ดบน
          135-136-137-138
          335-336-337-338
                    396                                                                         
    หลักร้อย3-2-1 มาแน่นอนล้าน%
   เด่นบน 6-7-8 มา 1ตัวล้าน%
          หลักสิบล่าง   *0-4-6*
             เด่นล่าง 6-4 ตัวเดียว 4
          45-46-47-48
         ดับบน 4 ล้านๆๆ%
           ขอให้ท่านโชคดีครับ
           อินทรีย์  ผงาดฟ้า
               16/04/61

6
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ 15-4-61
« เมื่อ: เมษายน 15, 2018, 07:14:12 AM »
                    *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
 28/03/61  พุธ          <>ุ5678<>ถูกออก8530<>สิบ
 31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
 01/04/61 อาทิตย์       <>6789<>ถูกออก9923<>ร้อย
 03/04/61 อังคารพิเศษ <>2345 <>ถูกออก9212<>ร้อย,หน่วย
 04/04/61  พุธ          <>ุ1234 <>ถูกออก5538<>สิบ
 07/04/61 เสาร์ <>ุ3456 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ
 08/04/61 อาทิตย์      <>8901 <>ถูกออก8766<>ผิด
 11/04/61  พุธ           <>ุ4567 <>ถูกออก1998<>ผิด
 14/04/61  เสาร์          <>ุ9012 <>ถูกออก8857<>ผิด
 15/04/61 อาทิตย์        <>5678 <>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      28/03/61  พุธ        <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
      31/03/61 เสาร์         <>9876<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
      01/04/61 อาทิตย์      <>3210<>ถูกออก9923<>สิบ,หน่วย
      03/04/61 อังคารพิเศษ<>2109<>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
      04/04/61  พุธ         <>ุ1098<>ถูกออก5538<>หน่วย
      07/04/61 เสาร์          <>ุ7654 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ.
      08/04/61 อาทิตย์      <>7654 <>ถูกออก8766<>ร้อย,สิบ.หน่วย
      11/04/61  พุธ           <>ุ5432 <>ถูกออก1998<>ผิด
      14/04/61 เสาร์          <>ุ7654 <>ถูกออก8857<>สิบ.หน่วย
      15/04/61 อาทิตย์        <>6543 <>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       
       28/03/61 พุธ            <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
       31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
       01/04/61 อาทิตย์       <>6789 <>ถูกออก9923<>ร้อย
       03/04/61 อังคารพิเศษ <>1234 <>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
       04/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออก5538<>ร้อย,สิบ
       07/04/61  เสาร์         <>ุ8901 <>ถูกออก0458<>หน่วย
       08/04/61 อาทิตย์       <>9012 <>ถูกออก8766<>ผิด
       11/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออก1998<>ผิด
       14/04/61  เสาร์         <>ุ8901 <>ถูกออก8857<>ร้อย
       15/04/61 อาทิตย์       <>3456 <>ถูกออกxxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
     
      28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
      31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.2884<>B.4359<>C.0112
      01/04/61<><>2456<>ถูก<>ออก<>A.9923<>B.1460<>C.8763
      03/04/61<><>0468<>ผิด<>ออก<>A.9212<>B.5771<>C.8370
      04/04/61<><>2235<>ถูก<>ออก<>A.5538<>B.8851<>C.9543
      07/04/61<><>2228<>ถูก<>ออก<>A.0458<>B.1807<>C.6153
      08/04/61<><>0378<>ถูก<>ออก<>A.8766<>B.1329<>C.8156
      11/04/61<><>1137<>ผิด<>ออก<>A.1998<>B.2700<>C.7791
      14/04/61<><>0389<>ถูก<>ออก<>A.8857<>B.5809<>C.6359
      15/04/61<><>0599<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx<>C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
     31/03/61<>338<>ออก <>2884<>ถูก
     01/04/61<>026<>ออก <>9923<>ถูก
     03/04/61<>158<>ออก <>9212<>ถูก
     04/04/61<>133<>ออก <>5538<>ถูก
     07/04/61<>018<>ออก <>0458<>ถูก
     08/04/61<>349<>ออก <>8766<>ผิด
     11/04/61<>235<>ออก <>1998<>ผิด
     14/04/61<>078<>ออก <>8857<>ถูก
     15/04/61<>236<>ออก <>xxxx<>ถูก

7
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ 11-4-61
« เมื่อ: เมษายน 10, 2018, 05:54:24 AM »
                *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
  28/03/61  พุธ          <>ุ5678<>ถูกออก8530<>สิบ
 31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
 01/04/61 อาทิตย์       <>6789<>ถูกออก9923<>ร้อย
 03/04/61 อังคารพิเศษ <>2345 <>ถูกออก9212<>ร้อย,หน่วย
 04/04/61  พุธ          <>ุ1234 <>ถูกออก5538<>สิบ
 07/04/61  พุธ          <>ุ3456 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ
 08/04/61 อาทิตย์      <>8901 <>ถูกออก8766<>ผิด
 11/04/61  พุธ           <>ุ4567 <>ถูกออกxxxx<>
****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      28/03/61  พุธ        <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
      31/03/61 เสาร์         <>9876<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
      01/04/61 อาทิตย์      <>3210<>ถูกออก9923<>สิบ,หน่วย
      03/04/61 อังคารพิเศษ<>2109<>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
      04/04/61  พุธ         <>ุ1098<>ถูกออก5538<>หน่วย
      07/04/61 เสาร์          <>ุ7654 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ.
      08/04/61 อาทิตย์      <>7654 <>ถูกออก8766<>ร้อย,สิบ.หน่วย
      11/04/61  พุธ           <>ุ5432 <>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       
       28/03/61 พุธ            <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
       31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
       01/04/61 อาทิตย์       <>6789 <>ถูกออก9923<>ร้อย
       03/04/61 อังคารพิเศษ <>1234 <>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
       04/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออก5538<>ร้อย,สิบ
       07/04/61  เสาร์         <>ุ8901 <>ถูกออก0458<>หน่วย
       08/04/61 อาทิตย์       <>9012 <>ถูกออก8766<>ผิด
       11/04/61  พุธ           <>ุ3456 <>ถูกออกxxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
     
      28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
      31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.2884<>B.4359<>C.0112
      01/04/61<><>2456<>ถูก<>ออก<>A.9923<>B.1460<>C.8763
      03/04/61<><>0468<>ผิด<>ออก<>A.9212<>B.5771<>C.8370
      04/04/61<><>2235<>ถูก<>ออก<>A.5538<>B.8851<>C.9543
      07/04/61<><>2228<>ถูก<>ออก<>A.0458<>B.1807<>C.6153
      08/04/61<><>0378<>ถูก<>ออก<>A.8766<>B.1329<>C.8156
      11/04/61<><>1137<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx<>C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
     31/03/61<>338<>ออก <>2884<>ถูก
     01/04/61<>026<>ออก <>9923<>ถูก
     03/04/61<>158<>ออก <>9212<>ถูก
     04/04/61<>133<>ออก <>5538<>ถูก
     07/04/61<>018<>ออก <>0458<>ถูก
     08/04/61<>349<>ออก <>8766<>ผิด
     11/04/61<>235<>ออก <>xxxx<>ถูก
       เด่น A 6-4  เดียว 4   
         2 ตัวตรงโต๊ด A.
           60-61-69
           40-41-49
         3 ตัวตรงโต๊ด A.
 260-261-269-360-361-369-
 240-241-249-340-341-349
เด่น A 4-6-7 มา1 ตัวล้าน%
        ดับ รสน A 5
      อินทรีย์   ผงาดฟ้า
        11/04/61

8
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ 8-4-61
« เมื่อ: เมษายน 07, 2018, 10:31:04 PM »
                     *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
  28/03/61  พุธ          <>ุ5678<>ถูกออก8530<>สิบ
 31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
 01/04/61 อาทิตย์       <>6789<>ถูกออก9923<>ร้อย
 03/04/61 อังคารพิเศษ <>2345 <>ถูกออก9212<>ร้อย,หน่วย
 04/04/61  พุธ          <>ุ1234 <>ถูกออก5538<>สิบ
 07/04/61  พุธ          <>ุ3456 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ
 08/04/61 อาทิตย์      <>8901 <>ถูกออกxxxx<>
****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      28/03/61  พุธ        <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
      31/03/61 เสาร์         <>9876<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
      01/04/61 อาทิตย์      <>3210<>ถูกออก9923<>สิบ,หน่วย
      03/04/61 อังคารพิเศษ<>2109<>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
      04/04/61  พุธ         <>ุ1098<>ถูกออก5538<>หน่วย
      07/04/61 เสาร์          <>ุ7654 <>ถูกออก0458<>ร้อย,สิบ.
      08/04/61 อาทิตย์      <>7654 <>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       
       28/03/61 พุธ            <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
       31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
       01/04/61 อาทิตย์       <>6789 <>ถูกออก9923<>ร้อย
       03/04/61 อังคารพิเศษ <>1234 <>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
       04/04/61  พุธ          <>ุ3456 <>ถูกออก5538<>ร้อย,สิบ
       07/04/61  เสาร์        <>ุ8901 <>ถูกออก0458<>หน่วย
       08/04/61 อาทิตย์      <>9012 <>ถูกออกxxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
     
      28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
      31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.2884<>B.4359<>C.0112
      01/04/61<><>2456<>ถูก<>ออก<>A.9923<>B.1460<>C.8763
      03/04/61<><>0468<>ถูก<>ออก<>A.9212<>B.5771<>C.8370
      04/04/61<><>2235<>ถูก<>ออก<>A.5538<>B.8851<>C.9543
      07/04/61<><>2228<>ถูก<>ออก<>A.0458<>B.1807<>C.6153
      08/04/61<><>0378<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx<>C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
     31/03/61<>338<>ออก <>2884<>ถูก
     01/04/61<>026<>ออก <>9923<>ถูก
     03/04/61<>158<>ออก <>9212<>ถูก
     04/04/61<>133<>ออก <>5538<>ถูก
     07/04/61<>018<>ออก <>0458<>ถูก
     08/04/61<>349<>ออก <>xxxx<>ถูก
       เด่น A  1-2-3 เดียว   
         2 ตัวตรงโต๊ด A.
   18-19-10-14-15-16
   28-29-20-24-25-26
   38-39-30-34-35-36
     
เด่น A 1-2-3 มา1 ตัวล้าน%
        ดับ รสน A 7
         อินทรีย์   ผงาดฟ้า
           08/04/61

9
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ 7-4-61
« เมื่อ: เมษายน 06, 2018, 08:36:11 AM »
                  *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**                     
28/03/61  พุธ          <>ุ5678<>ถูกออก8530<>สิบ
31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
01/04/61 อาทิตย์       <>6789<>ถูกออก9923<>ร้อย
03/04/61 อังคารพิเศษ <>2345 <>ถูกออก9212<>ร้อย,หน่วย
04/04/61  พุธ          <>ุ1234 <>ถูกออก5538<>สิบ
07/04/61  พุธ          <>ุ3456 <>ถูกออกxxxx<>
**************************************************************************************************                                                           <> สูตรใหม่<>   
   28/03/61  พุธ        <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
   31/03/61 เสาร์         <>9876<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
   01/04/61 อาทิตย์      <>3210<>ถูกออก9923<>สิบ,หน่วย
   03/04/61 อังคารพิเศษ<>2109<>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
   04/04/61  พุธ         <>ุ1098<>ถูกออก5538<>หน่วย
   07/04/61  พุธ         <>ุ7654 <>ถูกออกxxxx<>
*************************************************************************************************
    28/03/61 พุธ            <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
    31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
    01/04/61 อาทิตย์       <>6789 <>ถูกออก9923<>ร้อย
    03/04/61 อังคารพิเศษ <>1234 <>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
    04/04/61  พุธ          <>ุ3456 <>ถูกออก5538<>ร้อย,สิบ
    07/04/61  พุธ          <>ุ8901 <>ถูกออกxxxx<>
*************************************************************************************************                                                                                              เลขเด่น ABC                                               
   28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
   31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.2884<>B.4359<>C.0112
   01/04/61<><>2456<>ถูก<>ออก<>A.9923<>B.1460<>C.8763
   03/04/61<><>0468<>ถูก<>ออก<>A.9212<>B.5771<>C.8370
   04/04/61<><>2235<>ถูก<>ออก<>A.5538<>B.8851<>C.9543
   07/04/61<><>2228<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx<>C.xxxx
**************************************************************************************************                                                       เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A                       
  28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
  31/03/61<>338<>ออก <>2884<>ถูก
  01/04/61<>026<>ออก <>9923<>ถูก
  03/04/61<>158<>ออก <>9212<>ถูก
  04/04/61<>133<>ออก <>5538<>ถูก
  07/04/61<>018<>ออก <>xxxx<>ถูก
    เด่น A  1-2-3 เดียว   
      2 ตัวตรงโต๊ด A.
18-19-10-14-15-16
28-29-20-24-25-26
38-39-30-34-35-36
เด่น A 1-2-3 มา1 ตัวล้าน%
     ดับ รสน A 7
      อินทรีย์   ผงาดฟ้า
        07/04/61

10
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ พุธ 4-4-61
« เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 02:16:19 PM »
                  *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
  28/03/61  พุธ          <>ุ5678<>ถูกออก8530<>สิบ
 31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
 01/04/61 อาทิตย์       <>6789<>ถูกออก9923<>ร้อย
 03/04/61 อังคารพิเศษ <>2345 <>ถูกออก9212<>ร้อย,หน่วย
 04/04/61  พุธ          <>ุ1234 <>ถูกออกxxxx<>
****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      28/03/61  พุธ        <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
      31/03/61 เสาร์         <>9876<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
      01/04/61 อาทิตย์      <>3210<>ถูกออก9923<>สิบ,หน่วย
      03/04/61 อังคารพิเศษ<>2109<>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
      04/04/61  พุธ         <>ุ1098<>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       
       28/03/61 พุธ            <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
       31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
       01/04/61 อาทิตย์       <>6789 <>ถูกออก9923<>ร้อย
       03/04/61 อังคารพิเศษ <>1234 <>ถูกออก9212<>ร้อย,สิบ.หน่วย
       04/04/61  พุธ          <>ุ3456 <>ถูกออกxxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
     
      28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
      31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.2884<>B.4359<>C.0112
      01/04/61<><>2456<>ถูก<>ออก<>A.9923<>B.1460<>C.8763
      03/04/61<><>0468<>ถูก<>ออก<>A.9212<>B.5771<>C.8370
      04/04/61<><>2235<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx<>C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
     31/03/61<>338<>ออก <>2884<>ถูก
     01/04/61<>026<>ออก <>9923<>ถูก
     03/04/61<>158<>ออก <>9212<>ถูก
     04/04/61<>133<>ออก <>xxxx<>ถูก
       เด่น A  5-6-7 เดียว   
         2 ตัวตรงโต๊ด A.
    52-53-54-58-59-50
    62-63-64-68-69-60
    72-73-74-78-79-70 
 
เด่น A 5-6-7 มา1 ตัวล้าน%
        ดับ รสน A 1
         อินทรีย์   ผงาดฟ้า

11
                      *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
    28/03/61  พุธ          <>ุ5678<>ถูกออก8530<>สิบ
   31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
   01/04/61 อาทิตย์       <>6789<>ถูกออก9923<>ร้อย
   03/04/61 อังคารพิเศษ <>2345 <>ถูกออกxxxx<>
   ****************************************************************************************************
                                 <> สูตรใหม่<>    
          
        28/03/61  พุธ        <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
        31/03/61 เสาร์         <>9876<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
        01/04/61 อาทิตย์      <>3210<>ถูกออก9923<>สิบ,หน่วย
        03/04/61 อังคารพิเศษ<>2109<>ถูกออกxxxx<>
   ****************************************************************************************************    
        
         28/03/61 พุธ            <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
         31/03/61 เสาร์          <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
         01/04/61 อาทิตย์       <>6789 <>ถูกออก9923<>ร้อย
         03/04/61 อังคารพิเศษ <>1234 <>ถูกออกxxxx<>
   ******************************************************************************************************
                                   เลขเด่น ABC
        
        28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
        31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.2884<>B.4359<>C.0112
        01/04/61<><>2456<>ถูก<>ออก<>A.9923<>B.1460<>C.8763
        03/04/61<><>0468<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx<>C.xxxx
   ******************************************************************************************************
              เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
      
       28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
       31/03/61<>338<>ออก <>2884<>ถูก
       01/04/61<>026<>ออก <>9923<>ถูก
       03/04/61<>158<>ออก <>xxxx<>ถูก
         เด่น A  6-7-8 เดียว    
           2 ตัวตรงโต๊ด A.
       63-64-65-69-60-61
       73-74-75-79-70-71
       83-84-85-89-80-81
     เด่น A 6-7-8 มา1 ตัวล้าน%
             ดับ รสน A 2
           อินทรีย์   ผงาดฟ้า
             03/04/61

12
หวยรัฐบาล / Re: หวยรัฐบาล 1-4-2561
« เมื่อ: เมษายน 01, 2018, 07:58:01 AM »
                 เด่นบน1-3ตัวเดียว 1   
         2ตัวตรงโต๊ดบน
        10-14-16-17-18
          3ตัวตรงโต๊ดบน
    310-314-316-317-318                                                                         
    หลักร้อย 2345 มาแน่นอนล้าน%
   เด่นบน 1-3 มา 1ตัวล้าน%
       หลักสิบล่าง   *3-9*
        หลักหน่วยล่าง *3-5-8*   
      เด่นล่าง 3-9 ตัวเดียว 3
            33-35-38
            93-95-98
          ดับบน 2-0 ล้านๆๆ%
          ขอให้ท่านโชคดีครับ
            อินทรีย์  ผงาดฟ้า
            01/04/61

13
             
              *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
 28/03/61  พุธ     <>ุ5678<>ถูกออก8530<>สิบ
 31/03/61 เสาร์     <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
 01/04/61 อาทิตย์  <>6789<>ถูกออกxxxx<>
****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      28/03/61  พุธ        <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
      31/03/61 เสาร์       <>9876<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
      01/04/61 อาทิตย์    <>3210<>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       
       28/03/61 พุธ     <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
       31/03/61 เสาร์     <>8901<>ถูกออก2884<>ร้อย,สิบ
       01/04/61 อาทิตย์ <>6789 <>ถูกออกxxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
     
      28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
      31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.2884<>B.4359<>C.0112
      01/04/61<><>2456<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx<>C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
     31/03/61<>338<>ออก <>2884<>ถูก
     01/04/61<>026<>ออก <>xxxx<>                   
      เด่น A  7-8-9 เดียว   
         2 ตัวตรงโต๊ด A.
    74-75-76-70-71-72
    84-85-86-80-81-82
    94-95-96-90-90-92
     
   เด่น A 7-8-9 มา1 ตัวล้าน%
         ดับ รสน A 3
         อินทรีย์   ผงาดฟ้า
           01/04/61   

14
                     
                    *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
   
      27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
   
      28/02/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9635<>สิบ
   
      03/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก1402<>สิบ,หน่วย
   
      04/03/61 อาทิตย์ <>4567<>ถูกออก0330<>ผิด
   
      06/03/61 อังคาร  <>6789<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
   
      07/03/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก7242<>ผิด
   
      10/03/61 เสาร์    <>6789<>ถูกออก9013<>ผิด
   
      11/03/61 อาทิตย์ <>1234<>ถูกออก 0077<>ผิด
   
      14/03/61 พุธ      <>7890<>ถูกออก6881<>ร้อย.สิบ
   
      17/03/61 เสาร์    <>6789<>ถูกออก7363<>สิบ
   
      18/03/61 อาทิตย์ <>9012<>ถูกออก7699<>สิบ,หน่วย
   
      21/03/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก6085<>สิบ,หน่วย
   
      24/03/61 เสาร์    <>8901<>ถูกออก6387<>สิบ
   
      25/03/61 อาทิตย์ <>1234<>ถูกออก0991<>หน่วย
   
      27/03/61 อังคาร  <>ุ8901<>ถูกออก6695<>สิบ
   
      28/03/61  พุธ     <>ุ5678<>ถูกออก8530<>สิบ
   
      31/03/61 เสาร์    <>8901<>ถูกออกxxxx<>
   
      ****************************************************************************************************
   
                                    <> สูตรใหม่<>    
   
           
   
           27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
   
           28/02/61 พุธ         <>7654<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
   
           03/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก1402<>ร้อย,หน่วย
   
           04/03/61 อาทิตย์    <>1098<>ถูกออก9330<>หน่วย
   
           06/03/61 อังคาร     <>ุ9876<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
   
           07/03/61 พุธ         <>9876<>ถูกออก7242<>ผิด
   
           10/03/61 เสาร์       <>1098<>ถูกออก9013<>ร้อย.สิบ
   
           11/03/61 อาทิตย์    <>2109<>ถูกออก0077<>ร้อย
   
           14/03/61 พุธ         <>6543<>ถูกออก6881<>ผิด
   
           17/03/61 เสาร์       <>0987<>ถูกออก7363<>ผิด
   
           18/03/61 อาทิตย์    <>2109<>ถูกออก7699<>สิบ,หน่วย
   
           21/03/61  พุธ        <>8765<>ถูกออก6085<>สิบ,หน่วย
   
           24/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก6387<>ร้อย
   
           25/03/61 อาทิตย์    <>6543<>ถูกออก0991<>ผิด
   
           27/03/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก6695<>สิบ
   
           28/03/61  พุธ        <>4321<>ถูกออก8530<>สิบ
   
           31/03/61 เสาร์       <>9876<>ถูกออกxxxx<>
   
      ****************************************************************************************************    
   
            27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7828 <>ร้อย,หน่วย
   
            28/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
   
            03/03/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออก1402<>ร้อย
   
            04/03/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออก9330<>ร้อย,สิบ
   
            06/03/61 อังคาร  <>9012<>ถูกออก1780<>หน่วย
   
            07/03/61 พุธ      <>1234<>ถูกออก7242<>ร้อย,สิบ,หน่วย
   
            10/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก9013<>ร้อย.สิบ
   
            11/03/61 อาทิตย์ <>2345<>ถูกออก0077<>ผิด
   
            14/03/61 พุธ      <>7890<>ถูกออก6881<>ร้อย,สิบ
   
            17/03/61 เสาร์    <>7890<>ถูกออก7363<>ผิด
   
            18/03/61 อาทิตย์ <>0123<>ถูกออก7699<>ผิด
   
            21/03/61  พุธ     <>6789<>ถูกออก6085<>สิบ
   
            24/03/61 เสาร์    <>1234<>ถูกออก6387<>ร้อย
   
            25/03/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออก0991<>ผิด
   
            27/02/61 อังคาร  <>ุ1234<>ถูกออก6695<>ผิด
   
            28/03/61 พุธ     <>1234<>ถูกออก8530<>สิบ
   
            31/03/61 เสาร์     <>8901<>ถูกออกxxxx<>
   
      ******************************************************************************************************
   
                                      เลขเด่น ABC
   
           27/02/61<><>1349<>ผิด<>ออก<>A.7828<>B.4863<>C.3296
   
           28/02/61<><>4778<>ผิด<>ออก<>A.9635<>B.8051<>C.4844
   
           03/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก<>A.1402<>B.1465<>C.1052
   
           04/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก<>A.9330<>B.0089<>C.6649
   
           06/03/61<><>5589<>ถูก<>ออก<>A.1780<>B.6718<>C.6148
   
           07/03/61<><>3356<>ผิด<>ออก<>A.7242<>B.2402<>C.1406
   
           10/03/61<><>0004<>ถูก<>ออก<>A.9013<>B.3952<>C.7290
   
           11/03/61<><>1559<>ผิด<>ออก<>A.0077<>B.0094<>C.1067
   
           14/03/61<><>0128<>ถูก<>ออก<>A.6881<>B.9207<>C.3313
   
           17/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก<>A.7363<>B.0472<>C.3587
   
           18/03/61<><>0122<>ผิด<>ออก<>A.7699<>B.6965<>C.9696
   
           21/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก<>A.6085<>B.5887<>C.1969
   
           24/03/61<><>1227<>ถูก<>ออก<>A.6387<>B.4800<>C.9612
   
           25/03/61<><>7999<>ถูก<>ออก<>A.0991<>B.9503<>C.4941
   
           27/03/61<><>3335<>ถูก<>ออก<>A.6695<>B.2844<>C.3398
   
           28/03/61<><>1277<>ผิด<>ออก<>A.8530<>B.1171<>C.6205
   
           31/03/61<><>0568<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx<>C.xxxx
   
      ******************************************************************************************************
   
                 เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
   
          27/02/61<>359<>ออก <>7828<>ผิด      
   
          28/02/61<>005<>ออก <>9635<>ถูก
   
          03/03/61<>589<>ออก <>1402<>ผิด
   
          04/03/61<>245<>ออก <>9330<>ผิด  
   
          06/03/61<>236<>ออก <>1780<>ผิด  
   
          07/03/61<>588<>ออก <>7242<>ผิด
   
          10/03/61<>669<>ออก <>9013<>ผิด
   
          11/03/61<>149<>ออก <>0077<>ผิด
   
          14/03/61<>047<>ออก <>6881<>ผิด
   
          17/03/61<>469<>ออก <>7363<>ถูก    
   
          18/03/61<>099<>ออก <>7699<>ถูก
   
          21/03/61<>358<>ออก <>6085<>ถูก
   
          24/03/61<>368<>ออก <>6387<>ถูก
   
          25/03/61<>159<>ออก <>0991<>ถูก
   
          27/03/61<>089<>ออก <>6695<>ถูก
   
          28/03/61<>245<>ออก <>8530<>ถูก
   
          31/03/61<>338<>ออก <>xxxx<>ถูก                        
   
           เด่น A  3-4-5 เดียว    
   
              2 ตัวตรงโต๊ด A.
   
          30-31-32-36-37-38
   
          40-41-42-46-47-48
   
          50-51-52-56-57-58
   
                                   
   
         เด่น A 3-4-5 มา1 ตัวล้าน%
   
             ดับ รสน A 9
   
              อินทรีย์   ผงาดฟ้า
   
                31/03/61  
    

15
                      *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
    27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
    28/02/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9635<>สิบ
    03/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก1402<>สิบ,หน่วย
    04/03/61 อาทิตย์ <>4567<>ถูกออก0330<>ผิด
    06/03/61 อังคาร  <>6789<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
    07/03/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก7242<>ผิด
    10/03/61 เสาร์    <>6789<>ถูกออก9013<>ผิด
    11/03/61 อาทิตย์ <>1234<>ถูกออก 0077<>ผิด
    14/03/61 พุธ      <>7890<>ถูกออก6881<>ร้อย.สิบ
    17/03/61 เสาร์    <>6789<>ถูกออก7363<>สิบ
    18/03/61 อาทิตย์ <>9012<>ถูกออก7699<>สิบ,หน่วย
    21/03/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก6085<>สิบ,หน่วย
    24/03/61 เสาร์    <>8901<>ถูกออก6387<>สิบ
    25/03/61 อาทิตย์ <>1234<>ถูกออก0991<>หน่วย
    27/03/61 อังคาร  <>ุ8901<>ถูกออก6695<>สิบ
    28/03/61  พุธ     <>5678<>ถูกออกxxxx<>
   *****************************************************************************************************
                                  <> สูตรใหม่<>   
         
         27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
         28/02/61 พุธ         <>7654<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
         03/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก1402<>ร้อย,หน่วย
         04/03/61 อาทิตย์    <>1098<>ถูกออก9330<>หน่วย
         06/03/61 อังคาร     <>ุ9876<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
         07/03/61 พุธ         <>9876<>ถูกออก7242<>ผิด
         10/03/61 เสาร์       <>1098<>ถูกออก9013<>ร้อย.สิบ
         11/03/61 อาทิตย์    <>2109<>ถูกออก0077<>ร้อย
         14/03/61 พุธ         <>6543<>ถูกออก6881<>ผิด
         17/03/61 เสาร์       <>0987<>ถูกออก7363<>ผิด
         18/03/61 อาทิตย์    <>2109<>ถูกออก7699<>สิบ,หน่วย
         21/03/61  พุธ        <>8765<>ถูกออก6085<>สิบ,หน่วย
         24/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก6387<>ร้อย
         25/03/61 อาทิตย์    <>6543<>ถูกออก0991<>ผิด
         27/03/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก6695<>สิบ
         28/03/61  พุธ        <>4321<>ถูกออกxxxx<>
    ****************************************************************************************************     
          27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7828 <>ร้อย,หน่วย
          28/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
          03/03/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออก1402<>ร้อย
          04/03/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออก9330<>ร้อย,สิบ
          06/03/61 อังคาร  <>9012<>ถูกออก1780<>หน่วย
          07/03/61 พุธ      <>1234<>ถูกออก7242<>ร้อย,สิบ,หน่วย
          10/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก9013<>ร้อย.สิบ
          11/03/61 อาทิตย์ <>2345<>ถูกออก0077<>ผิด
          14/03/61 พุธ      <>7890<>ถูกออก6881<>ร้อย,สิบ
          17/03/61 เสาร์    <>7890<>ถูกออก7363<>ผิด
          18/03/61 อาทิตย์ <>0123<>ถูกออก7699<>ผิด
          21/03/61  พุธ     <>6789<>ถูกออก6085<>สิบ
          24/03/61 เสาร์    <>1234<>ถูกออก6387<>ร้อย
          25/03/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออก0991<>ผิด
          27/02/61 อังคาร  <>ุ1234<>ถูกออก6695<>ผิด
          28/03/61  พุธ     <>1234<>ถูกออกxxxx<>
   ******************************************************************************************************
                                    เลขเด่น ABC
         27/02/61<><>1349<>ผิด<>ออก<>A.7828<>B.4863<>C.3296
         28/02/61<><>4778<>ผิด<>ออก<>A.9635<>B.8051<>C.4844
         03/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก<>A.1402<>B.1465<>C.1052
         04/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก<>A.9330<>B.0089<>C.6649
         06/03/61<><>5589<>ถูก<>ออก<>A.1780<>B.6718<>C.6148
         07/03/61<><>3356<>ผิด<>ออก<>A.7242<>B.2402<>C.1406
         10/03/61<><>0004<>ถูก<>ออก<>A.9013<>B.3952<>C.7290
         11/03/61<><>1559<>ผิด<>ออก<>A.0077<>B.0094<>C.1067
         14/03/61<><>0128<>ถูก<>ออก<>A.6881<>B.9207<>C.3313
         17/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก<>A.7363<>B.0472<>C.3587
         18/03/61<><>0122<>ผิด<>ออก<>A.7699<>B.6965<>C.9696
         21/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก<>A.6085<>B.5887<>C.1969
         24/03/61<><>1227<>ถูก<>ออก<>A.6387<>B.4800<>C.9612
         25/03/61<><>7999<>ถูก<>ออก<>A.0991<>B.9503<>C.4941
         27/03/61<><>3335<>ถูก<>ออก<>A.6695<>B.2844<>C.3398
         28/03/61<><>1277<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx<>C.xxxx
    ******************************************************************************************************
               เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
        27/02/61<>359<>ออก <>7828<>ผิด     
        28/02/61<>005<>ออก <>9635<>ถูก
        03/03/61<>589<>ออก <>1402<>ผิด
        04/03/61<>245<>ออก <>9330<>ผิด   
        06/03/61<>236<>ออก <>1780<>ผิด   
        07/03/61<>588<>ออก <>7242<>ผิด
        10/03/61<>669<>ออก <>9013<>ผิด
        11/03/61<>149<>ออก <>0077<>ผิด
        14/03/61<>047<>ออก <>6881<>ผิด
        17/03/61<>469<>ออก <>7363<>ถูก   
        18/03/61<>099<>ออก <>7699<>ถูก
        21/03/61<>358<>ออก <>6085<>ถูก
        24/03/61<>368<>ออก <>6387<>ถูก
        25/03/61<>159<>ออก <>0991<>ถูก
        27/03/61<>089<>ออก <>6695<>ถูก
        28/03/61<>245<>ออก <>xxxx<>ถูก                         
         เด่น A  8-9-0 เดียว   
            2 ตัวตรงโต๊ด A.
       85-86-87-81-82-83
       95-96-97-91-92-93
       05-06-07-01-02-03                                                               
     เด่น A 8-9-0 มา1 ตัวล้าน%
           ดับ รสน A 4
            อินทรีย์   ผงาดฟ้า
              28/03/61   

หน้า: [1] 2 3 ... 24

หวยบ้านเลดี้      หวยบ้านสต้อก      บอลออนไลน์แทงบอล789

หวยบ้านน้องเพชร           หวยบ้านน้องนาง      หวยบ้านคุณนี     


cm's;pผลหวยมาเลสด    cm's;pผลหวยมาเล    cm's;pห้องวีไอพี     cm's;pเฮียหอย    cm's;pเฮียหมู    cm's;pคาสิโนออนไลน์   แทงหวยปป.

 cm's;p