วิเคราะห์เลขเด็ดหวยมาเลย์ หวยหุ้น หวยเวียดนาม

เว็บวิเคราะห์เลขเด็ดหวยหุ้น หวยมาเลย์ หวยรัฐบาล => ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: โมกุน ที่ มีนาคม 27, 2018, 08:37:07 PM

หัวข้อ: Magnum 4 d พุธที่ 28-3-61 โชคดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: โมกุน ที่ มีนาคม 27, 2018, 08:37:07 PM


               0-1-2-7

          08-80-04-18-14
          51-22-25-42-75-47
หัวข้อ: Re: Magnum 4 d พุธที่ 28-3-61 โชคดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: betong ที่ มีนาคม 28, 2018, 07:29:12 AM
                      *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
    27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
    28/02/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9635<>สิบ
    03/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก1402<>สิบ,หน่วย
    04/03/61 อาทิตย์ <>4567<>ถูกออก0330<>ผิด
    06/03/61 อังคาร  <>6789<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
    07/03/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก7242<>ผิด
    10/03/61 เสาร์    <>6789<>ถูกออก9013<>ผิด
    11/03/61 อาทิตย์ <>1234<>ถูกออก 0077<>ผิด
    14/03/61 พุธ      <>7890<>ถูกออก6881<>ร้อย.สิบ
    17/03/61 เสาร์    <>6789<>ถูกออก7363<>สิบ
    18/03/61 อาทิตย์ <>9012<>ถูกออก7699<>สิบ,หน่วย
    21/03/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก6085<>สิบ,หน่วย
    24/03/61 เสาร์    <>8901<>ถูกออก6387<>สิบ
    25/03/61 อาทิตย์ <>1234<>ถูกออก0991<>หน่วย
    27/03/61 อังคาร  <>ุ8901<>ถูกออก6695<>สิบ
    28/03/61  พุธ     <>5678<>ถูกออกxxxx<>
   *****************************************************************************************************
                                  <> สูตรใหม่<>   
         
         27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
         28/02/61 พุธ         <>7654<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
         03/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก1402<>ร้อย,หน่วย
         04/03/61 อาทิตย์    <>1098<>ถูกออก9330<>หน่วย
         06/03/61 อังคาร     <>ุ9876<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
         07/03/61 พุธ         <>9876<>ถูกออก7242<>ผิด
         10/03/61 เสาร์       <>1098<>ถูกออก9013<>ร้อย.สิบ
         11/03/61 อาทิตย์    <>2109<>ถูกออก0077<>ร้อย
         14/03/61 พุธ         <>6543<>ถูกออก6881<>ผิด
         17/03/61 เสาร์       <>0987<>ถูกออก7363<>ผิด
         18/03/61 อาทิตย์    <>2109<>ถูกออก7699<>สิบ,หน่วย
         21/03/61  พุธ        <>8765<>ถูกออก6085<>สิบ,หน่วย
         24/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก6387<>ร้อย
         25/03/61 อาทิตย์    <>6543<>ถูกออก0991<>ผิด
         27/03/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก6695<>สิบ
         28/03/61  พุธ        <>4321<>ถูกออกxxxx<>
    ****************************************************************************************************     
          27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7828 <>ร้อย,หน่วย
          28/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
          03/03/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออก1402<>ร้อย
          04/03/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออก9330<>ร้อย,สิบ
          06/03/61 อังคาร  <>9012<>ถูกออก1780<>หน่วย
          07/03/61 พุธ      <>1234<>ถูกออก7242<>ร้อย,สิบ,หน่วย
          10/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก9013<>ร้อย.สิบ
          11/03/61 อาทิตย์ <>2345<>ถูกออก0077<>ผิด
          14/03/61 พุธ      <>7890<>ถูกออก6881<>ร้อย,สิบ
          17/03/61 เสาร์    <>7890<>ถูกออก7363<>ผิด
          18/03/61 อาทิตย์ <>0123<>ถูกออก7699<>ผิด
          21/03/61  พุธ     <>6789<>ถูกออก6085<>สิบ
          24/03/61 เสาร์    <>1234<>ถูกออก6387<>ร้อย
          25/03/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออก0991<>ผิด
          27/02/61 อังคาร  <>ุ1234<>ถูกออก6695<>ผิด
          28/03/61  พุธ     <>1234<>ถูกออกxxxx<>
   ******************************************************************************************************
                                    เลขเด่น ABC
         27/02/61<><>1349<>ผิด<>ออก<>A.7828<>B.4863<>C.3296
         28/02/61<><>4778<>ผิด<>ออก<>A.9635<>B.8051<>C.4844
         03/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก<>A.1402<>B.1465<>C.1052
         04/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก<>A.9330<>B.0089<>C.6649
         06/03/61<><>5589<>ถูก<>ออก<>A.1780<>B.6718<>C.6148
         07/03/61<><>3356<>ผิด<>ออก<>A.7242<>B.2402<>C.1406
         10/03/61<><>0004<>ถูก<>ออก<>A.9013<>B.3952<>C.7290
         11/03/61<><>1559<>ผิด<>ออก<>A.0077<>B.0094<>C.1067
         14/03/61<><>0128<>ถูก<>ออก<>A.6881<>B.9207<>C.3313
         17/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก<>A.7363<>B.0472<>C.3587
         18/03/61<><>0122<>ผิด<>ออก<>A.7699<>B.6965<>C.9696
         21/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก<>A.6085<>B.5887<>C.1969
         24/03/61<><>1227<>ถูก<>ออก<>A.6387<>B.4800<>C.9612
         25/03/61<><>7999<>ถูก<>ออก<>A.0991<>B.9503<>C.4941
         27/03/61<><>3335<>ถูก<>ออก<>A.6695<>B.2844<>C.3398
         28/03/61<><>1277<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx<>C.xxxx
    ******************************************************************************************************
               เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
        27/02/61<>359<>ออก <>7828<>ผิด     
        28/02/61<>005<>ออก <>9635<>ถูก
        03/03/61<>589<>ออก <>1402<>ผิด
        04/03/61<>245<>ออก <>9330<>ผิด   
        06/03/61<>236<>ออก <>1780<>ผิด   
        07/03/61<>588<>ออก <>7242<>ผิด
        10/03/61<>669<>ออก <>9013<>ผิด
        11/03/61<>149<>ออก <>0077<>ผิด
        14/03/61<>047<>ออก <>6881<>ผิด
        17/03/61<>469<>ออก <>7363<>ถูก   
        18/03/61<>099<>ออก <>7699<>ถูก
        21/03/61<>358<>ออก <>6085<>ถูก
        24/03/61<>368<>ออก <>6387<>ถูก
        25/03/61<>159<>ออก <>0991<>ถูก
        27/03/61<>089<>ออก <>6695<>ถูก
        28/03/61<>245<>ออก <>xxxx<>ถูก                         
         เด่น A  8-9-0 เดียว   
            2 ตัวตรงโต๊ด A.
       85-86-87-81-82-83
       95-96-97-91-92-93
       05-06-07-01-02-03                                                               
     เด่น A 8-9-0 มา1 ตัวล้าน%
           ดับ รสน A 4
            อินทรีย์   ผงาดฟ้า
              28/03/61   
หัวข้อ: Re: Magnum 4 d พุธที่ 28-3-61 โชคดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Thavil ที่ มีนาคม 28, 2018, 01:49:35 PM


        เด่น     A   =   7 - 2 - 1 - 3
หัวข้อ: Re: Magnum 4 d พุธที่ 28-3-61 โชคดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Mars4D ที่ มีนาคม 28, 2018, 04:53:16 PM
1378

13-17-18
37-38-78
หัวข้อ: Re: Magnum 4 d พุธที่ 28-3-61 โชคดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Mars4D ที่ มีนาคม 29, 2018, 02:06:24 AM
(http://image.free.in.th/v/2013/iw/180328070930.jpg) (http://picture.in.th/id/90801055ca954615157608cb18029425)