ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
มีนาคม 19, 2018, 09:12:10 PM

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - betong

หน้า: [1] 2 3 ... 23
1
       เด่น A6-8เดียว ุ 8 
         2 ตัวตรงโต๊ด A.
     63-64-65-69-60-61
     73-74-75-79-70-71
     83-84-85-89-80-81
     เด่น A 6-7-8 มา1 ตัวล้าน%
        ดับ รสน A  2
       ดับหลักสิบ A.7-8-9  ล้าน%
           อินทรีย์   ผงาดฟ้า
               18/03/61     

2
        เด่น A 4-5 เดียว ุ4   
           2 ตัวตรงโต๊ด A.
      41-42-43-47-48-49
      51-52-53-57-58-59
      61-62-63-67-68-69
     เด่น A 4-5-6 มา1 ตัวล้าน%
            ดับ รสน A  0
       ดับหลักสิบ A.7-8-9  ล้าน%
           อินทรีย์   ผงาดฟ้า
               17/03/61     

3
 
     2 ตัว  ABC  ตรงๆๆๆ ไม่ต้องเลี้ยว
00-01-02-03-04-05-06-07-08-09
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29
30-31-32-38-39-40-41-42-48-49
50-51-52-58-59-60-61-62-68-69


4
                  *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
 27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
 28/02/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9635<>สิบ
 03/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก1402<>สิบ,หน่วย
 04/03/61 อาทิตย์ <>4567<>ถูกออก0330<>ผิด
 06/03/61 อังคาร  <>6789<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
 07/03/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก7242<>ผิด
 10/03/61 เสาร์    <>6789<>ถูกออก9013<>ผิด
 11/03/61 อาทิตย์ <>1234<>ถูกออก 0077<>ผิด
 14/03/61 พุธ      <>7890<>ถูกออกxxxx<>
*****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
      28/02/61 พุธ         <>7654<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
      03/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก1402<>ร้อย,หน่วย
      04/03/61 อาทิตย์    <>1098<>ถูกออก9330<>หน่วย
      06/03/61 อังคาร     <>ุ9876<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
      07/03/61 พุธ         <>9876<>ถูกออก7242<>ผิด
      10/03/61 เสาร์       <>1098<>ถูกออก9013<>ร้อย.สิบ
      11/03/61 อาทิตย์    <>2109<>ถูกออก0077<>ร้อย
      14/03/61 พุธ         <>6543<>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7828 <>ร้อย,หน่วย
       28/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
       03/03/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออก1402<>ร้อย
       04/03/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออก9330<>ร้อย,สิบ
       06/03/61 อังคาร  <>9012<>ถูกออก1780<>หน่วย
       07/03/61 พุธ      <>1234<>ถูกออก7242<>ร้อย,สิบ,หน่วย
       10/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก9013<>ร้อย.สิบ
       11/03/61 อาทิตย์ <>2345<>ถูกออก0077<>ผิด
       14/03/61 พุธ      <>7890<>ถูกออกxxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
      27/02/61<><>1349<>ผิด<>ออก<>A.7828<>B.4863<>C.3296
      28/02/61<><>4778<>ผิด<>ออก<>A.9635<>B.8051<>C.4844
      03/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก<>A.1402<>B.1465<>C.1052
      04/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก<>A.9330<>B.0089<>C.6649
      06/03/61<><>5589<>ถูก<>ออก<>A.1780<>B.6718<>C.6148
      07/03/61<><>3356<>ผิด<>ออก<>A.7242<>B.2402<>C.1406
      10/03/61<><>0004<>ถูก<>ออก<>A.9013<>B.3952<>C.7290
      11/03/61<><>1559<>ผิด<>ออก<>A.0077<>B.0094<>C.1067
      14/03/61<><>0128<>ถูก<>ออก<>A.xxxx<>B.xxxx<>C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     27/02/61<>359<>ออก <>7828<>ผิด     
     28/02/61<>005<>ออก <>9635<>ถูก
     03/03/61<>589<>ออก <>1402<>ผิด
     04/03/61<>245<>ออก <>9330<>ผิด   
     06/03/61<>236<>ออก <>1780<>ผิด   
     07/03/61<>588<>ออก <>7242<>ผิด
     10/03/61<>669<>ออก <>9013<>ผิด
     11/03/61<>149<>ออก <>0077<>ผิด
     14/03/61<>047<>ออก <>xxxx<>
          เด่น A 0-1 เดียว ุ   
           2 ตัวตรงโต๊ด A.
      07-08-09-03-04-05
     17-18-19-13-14-15
     27-28-29-23-24-25
       
     เด่น A 0-1-2 มา1 ตัวล้าน%
       ดับ รสน A  6
       ดับหลักสิบ A.7-8-9  ล้าน%
           อินทรีย์   ผงาดฟ้า
               14/03/61     

5
                   *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
 27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
 28/02/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9635<>สิบ
 03/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก1402<>สิบ,หน่วย
 04/03/61 อาทิตย์ <>4567<>ถูกออก0330<>ผิด
 06/03/61 อังคาร  <>6789<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
 07/03/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก7242<>ผิด
 10/03/61 เสาร์    <>6789<>ถูกออก9013<>ผิด
 11/03/61 อาทิตย์    <>5678<>ถูกออก xxxx<>
*****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
      28/02/61 พุธ         <>7654<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
      03/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก1402<>ร้อย,หน่วย
      04/03/61 อาทิตย์    <>1098<>ถูกออก9330<>หน่วย
      06/03/61 อังคาร     <>ุ9876<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
      07/03/61 พุธ         <>9876<>ถูกออก7242<>ผิด
      10/03/61 เสาร์       <>1098<>ถูกออก9013<>ร้อย.สิบ
      11/03/61 อาทิตย์    <>2109<>ถูกออก xxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7828 <>ร้อย,หน่วย
       28/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
       03/03/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออก1402<>ร้อย
       04/03/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออก9330<>ร้อย,สิบ
       06/03/61 อังคาร  <>9012<>ถูกออก1780<>หน่วย
       07/03/61 พุธ      <>1234<>ถูกออก7242<>ร้อย,สิบ,หน่วย
       10/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก9013<>ร้อย.สิบ
       11/03/61 อาทิตย์    <>2345<>ถูกออก xxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
      27/02/61<><>1349<>ผิด<>ออก     A.7828      B.4863 C.3296
      28/02/61<><>4778<>ผิด<>ออก     A.9635      B.8051 C.4844
      03/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก     A.1402       B.1465 C.1052
      04/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก     A.9330       B.0089 C.6649
      06/03/61<><>5589<>ถูก<>ออก     A.1780       B.6718 C.6148
      07/03/61<><>3356<>ผิด<>ออก     A.7242       B.2402 C.1406
      10/03/61<><>0004<>ถูก<>ออก     A.9013        B.3952C.7290
      11/03/61<><>1559<>ถูก<>ออก     A.xxxx        B.xxxx C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     27/02/61<>359<>ออก <>7828<>ผิด     
     28/02/61<>005<>ออก <>9635<>ถูก
     03/03/61<>589<>ออก <>1402<>ผิด
     04/03/61<>245<>ออก <>9330<>ผิด   
     06/03/61<>236<>ออก <>1780<>ผิด   
     07/03/61<>588<>ออก <>7242<>ผิด
     10/03/61<>669<>ออก <>9013<>ผิด
     11/03/61<>149<>ออก <>xxxx<>

          เด่น A 6-7 เดียว ุ   
           2 ตัวตรงโต๊ด A.
     63-64-65-69-60-61
     73-74-75-79-70-71
     83-84-85-89-80-81
       
     เด่น A 6-7-8 มา1 ตัวล้าน%
       ดับ รสน A  2
       ดับหลักสิบ A.7-8-9  ล้าน%
           อินทรีย์   ผงาดฟ้า
               11/03/61     

6
              *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
 27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
 28/02/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9635<>สิบ
 03/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก1402<>สิบ,หน่วย
 04/03/61 อาทิตย์ <>4567<>ถูกออก0330<>ผิด
 06/03/61 อังคาร  <>6789<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
 07/03/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก7242<>ผิด
 10/03/61 เสาร์    <>6789<>ถูกออกxxxx<>
*****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
      28/02/61 พุธ         <>7654<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
      03/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก1402<>ร้อย,หน่วย
      04/03/61 อาทิตย์    <>1098<>ถูกออก9330<>หน่วย
      06/03/61 อังคาร     <>ุ9876<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
      07/03/61 พุธ         <>9876<>ถูกออก7242<>ผิด
      10/03/61 เสาร์       <>1098<>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7828 <>ร้อย,หน่วย
       28/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
       03/03/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออก1402<>ร้อย
       04/03/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออก9330<>ร้อย,สิบ
       06/03/61 อังคาร  <>9012<>ถูกออก1780<>หน่วย
       07/03/61 พุธ      <>1234<>ถูกออก7242<>ร้อย,สิบ,หน่วย
       10/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก xxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
      27/02/61<><>1349<>ผิด<>ออก     A.7828      B.4863 C.3296
      28/02/61<><>4778<>ผิด<>ออก     A.9635      B.8051 C.4844
      03/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก     A.1402       B.1465 C.1052
      04/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก     A.9330       B.0089 C.6649
      06/03/61<><>5589<>ถูก<>ออก     A.1780       B.6718 C.6148
      07/03/61<><>3356<>ถูก<>ออก     A.7242       B.2402 C.1406
      10/03/61<><>0004<>ถูก<>ออก     A.xxxx        B.xxxx C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     27/02/61<>359<>ออก <>7828<>ผิด     
     28/02/61<>005<>ออก <>9635<>ถูก
     03/03/61<>589<>ออก <>1402<>ผิด
     04/03/61<>245<>ออก <>9330<>ผิด   
     06/03/61<>236<>ออก <>1780<>ผิด   
     07/03/61<>588<>ออก <>7242<>ผิด
     10/03/61<>669<>ออก <>xxxx<>ผิด
        เด่น A 6-7 เดียว  6 
           2 ตัวตรงโต๊ด A.
     52-53-54-58-59-50
     62-63-64-68-69-60
     27-37-47-78-79-07 
     เด่น A 5-6-7 มา1 ตัวล้าน%       
        ดับ รสน A 1
       ดับหลักสิบ A.7-8-9 
           อินทรีย์   ผงาดฟ้า
               10/03/61     

7
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ 7-3-61
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2018, 09:03:25 AM »
                *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
 27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
 28/02/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9635<>สิบ
 03/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก1402<>สิบ,หน่วย
 04/03/61 อาทิตย์ <>4567<>ถูกออก0330<>ผิด
 06/03/61 อังคาร  <>6789<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
 07/03/61 พุธ      <>5678<>ถูกออกxxxx<>
*****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
      28/02/61 พุธ         <>7654<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
      03/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก1402<>ร้อย,หน่วย
      04/03/61 อาทิตย์    <>1098<>ถูกออก9330<>หน่วย
      06/03/61 อังคาร     <>ุ9876<>ถูกออก1780<>ร้อย.สิบ
      07/03/61 พุธ         <>9876<>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7828 <>ร้อย,หน่วย
       28/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
       03/03/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออก1402<>ร้อย
       04/03/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออก9330<>ร้อย,สิบ
       06/03/61 อังคาร  <>9012<>ถูกออก1780<>หน่วย
       07/03/61 พุธ      <>1234<>ถูกออกxxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
      27/02/61<><>1349<>ผิด<>ออก     A.7828      B.4863 C.3296
      28/02/61<><>4778<>ผิด<>ออก     A.9635      B.8051 C.4844
      03/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก     A.1402       B.1465 C.1052
      04/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก     A.9330       B.0089 C.6649
      06/03/61<><>5589<>ถูก<>ออก     A.1780       B.6718 C.6148
      07/03/61<><>3356<>ถูก<>ออก     A.xxxx        B.xxxx C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     27/02/61<>359<>ออก <>7828<>ผิด     
     28/02/61<>005<>ออก <>9635<>ถูก
     03/03/61<>589<>ออก <>1402<>ผิด
     04/03/61<>245<>ออก <>9330<>ผิด   
     06/03/61<>236<>ออก <>1780<>ผิด   
     07/03/61<>588<>ออก <>xxxx<>

        เด่น A 3-4-5 เดียว   
           2 ตัวตรงโต๊ด A.
     30-31-32-36-37-38
     40-41-42-46-47-48
     50-51-52-56-57-58
       
        ดับ รสน A 9
       ดับหลักสิบ A.7-8-9 
           อินทรีย์   ผงาดฟ้า
               07/03/61     

8
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: มาเลย์พิเศษ 6-3-61
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2018, 11:32:38 AM »
                *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
 27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
 28/02/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9635<>สิบ
 03/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก1402<>สิบ,หน่วย
 04/03/61 อาทิตย์ <>4567<>ถูกออก9330<>ผิด
 06/03/61 อังคาร  <>6789<>ถูกออกxxxx<>

*****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
      28/02/61 พุธ         <>7654<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
      03/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก1402<>ร้อย,หน่วย
      04/03/61 อาทิตย์    <>1098<>ถูกออก9330<>หน่วย
      06/03/61 อังคาร     <>ุ9876<>ถูกออกxxxx<>ร้อย,หน่วย
 ****************************************************************************************************     
       27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7828 <>ร้อย,หน่วย
       28/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
       03/03/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออก1402<>ร้อย
       04/03/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออก9330<>ร้อย,สิบ
       06/03/61 อังคาร <>9012<>ถูกออกxxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
      27/02/61<><>1349<>ผิด<>ออก     A.7828      B.4863 C.3296
      28/02/61<><>4778<>ผิด<>ออก     A.9635      B.8051 C.4844
      03/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก     A.1402       B.1465 C.1052
      04/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก     A.9330       B.0089 C.6649
      06/03/61<><>5589<>ถูก<>ออก     A.xxxx       B.xxxx  C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     27/02/61<>359<>ออก <>7828<>ผิด     
     28/02/61<>005<>ออก <>9635<>ถูก
     03/03/61<>589<>ออก <>1402<>ผิด
     04/03/61<>245<>ออก <>9330<>ผิด   
     06/03/61<>236<>ออก <>xxxx<>   
     
        เด่น A 3-4-5 เดียว   
          2 ตัวตรงโต๊ด A.
     30-31-32-36-37-38
     40-41-42-46-47-48
     50-51-52-56-57-58
         ดับ รสน A 9
       ดับหลักสิบ A.7-8-9 
           อินทรีย์   ผงาดฟ้า
               06/03/61   

9
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ 4-3-61
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2018, 01:14:37 PM »
           *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
 27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
 28/02/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9635<>สิบ
 03/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก1402<>สิบ,หน่วย
 04/03/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออกxxxx<>
*****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
      28/02/61 พุธ         <>7654<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
      03/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก1402<>ร้อย,หน่วย
      04/02/61 อาทิตย์    <>1098<>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7828 <>ร้อย,หน่วย
       28/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
       03/02/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออก1402<>ร้อย
       04/02/61 อาทิตย์ <>3456<>ถูกออกxxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
      27/02/61<><>1349<>ผิด<>ออก     A.7828      B.4863 C.3296
      28/02/61<><>4778<>ผิด<>ออก     A.9635      B.8051 C.4844
      03/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก     A.1402       B.1465 C.1052
      04/03/61<><>1389<>ถูก<>ออก     A.xxxx       B.xxxx  C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     27/02/61<>359<>ออก <>7828<>ผิด     
     28/02/61<>005<>ออก <>9635<>ถูก
     03/03/61<>589<>ออก <>1402<>ผิด
     04/03/61<>245<>ออก <>xxxx<>   
     

        เด่น A 5-6-7 เดียว ุ6   
          2 ตัวตรงโต๊ด A.
       52-53-54-58-59-50
       62-63-64-68-69-60
       72-73-74-78-79-70 
              ดับ รสน A 1     
           อินทรีย์   ผงาดฟ้า
               04/03/61     

 

10
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ 3-3-61
« เมื่อ: มีนาคม 02, 2018, 05:18:17 PM »
    *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
 27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
 28/02/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9635<>สิบ
 03/03/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออกxxxx<>
*****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       
      27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
      28/02/61 พุธ         <>7654<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
      03/03/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7828 <>ร้อย,หน่วย
       28/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก9635<>ร้อย,หน่วย
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
      27/02/61<><>1349<>ผิด<>ออก     A.7828      B.4863 C.3296
      28/02/61<><>4778<>ผิด<>ออก     A.9635      B.8051 C.4844
      03/03/61<><>0124<>ถูก<>ออก     A.xxxx       B.xxxx  C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     
     27/02/61<>359<>ออก <>7828<>ผิด     
     28/02/61<>005<>ออก <>9635<>ถูก
     03/03/61<>589<>ออก <>xxxx<>ถูก
       
      เด่น A8-9-0 เดียว x   
         
         2 ตัวตรงโต๊ด A.
       85-86-87-81-82-83
       95-96-97-91-92-93
       05-06-07-01-02-03
           
           ดับ รสน A 4     
           อินทรีย์   ผงาดฟ้า

               03/03/61     

11
หวยรัฐบาล / Re: หวยรัฐบาล 2-3-2561
« เมื่อ: มีนาคม 02, 2018, 10:37:22 AM »
              เด่นบน 2-7ตัวเดียว 2 
                    2ตัวตรงโต๊ดบน
                      68-69-60
                      78-79-70   
                    3ตัวตรงโต๊ดบน
                    268-269-260
                    278-279-270   
                   เด่นล่าง8-2ตัวเดียว 8
                       21-22-28-82
                   ขอให้ท่านโชคดีครับ
                       อินทรีย์  ผงาดฟ้า
                       02/03/61
                   หลักสิบล่าง   *28*
                     หลักหน่วยล่าง *127*
                   ดับบน 3-4 ล้านๆๆ%

12
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ 28-2-61
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2018, 08:45:18 AM »
                                                  เลขเด่น ABC
                      เด่นA.                          เด่น B                  เด่น C   
03/02/61<>890<>ผิดออกA.1623<>012ถูกออกB.7362<>012ถูกออกC.2726*
04/02/61<>678<>ถูกออกA.0346<>567ถูกออกB.3267<>901ถูกออกC.9949
06/02/61<>901<>ผิดออก A.2322<>012ถูกออกB.5271<>234ถูกออกC.7222
07/02/61<>567<>ถูกออก A.6603<>456ออกB.6883<>567ออกC.3774
10/02/61<>678<>ถูกออกA.5869<>678ถูกออกB.0157<>789ถูกออกC.6900
11/02/61<>234<>ถูกออก A.4153<>012ออกถูก B.5599<>345ผิดออกC.0262
13/02/61<>678<>ผิดออก A.7509<>234ออกB.7560<>567ผิดออกC.6803
14/02/61<>234<>ผิดออกA.3095<>345ออกB.8897<>678ผิดออกC.2315
17/02/61<>890<>ถูกออกA.0198<>012ถูกออกB.9511 <>890ถูกออกC.2359
18/02/61<>123<>ผิดออกA.4006<>456ถูกออกB.3636<>234ถูกออกC.0358
20/02/61<>901<>ถูกออกA.1707<>901ถูกออกB.3994<>123ถูกออก  C.8195
21/02/61<>012<>ถูกออกA.1615<>789ถูกออกB.3080<>890ถูกออกC.2201
24/02/61<>890<>ผิดออกA.0712<>345ผิดออกB.4726<>456ผิดออกC.3038
25/02/61<>567<>ถูกออกA.6781<>901ถูกออกB.3014<>123ผิดออกC.2708
27/02/61<>456<>ผิดออกA.7828<>789ถูกออกB.4683<>123ถูกออกC.3296
28/02/61<>123<>ถูกออกA.xxxx <>678xxออกB.xxxx <>901xxออกC.xxxx

13
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: หวยมาเลย์ 28-2-61
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2018, 08:27:14 AM »
                      *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
        31/01/61 พุธ      <>ุ4567<>ถูกออก9985<>หน่วย
        03/02/61 เสาร์    <>7890<>ถูกออก1623<>ผิด
        04/02/61 อาทิตย์ <>ุ8901<>ถูกออก0346<>ผิด
        06/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก2322<>ผิด
        07/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก6603<>ร้อย
        10/02/61 เสาร์    <>6789<>ถูกออก5869<>ร้อย,สิบ หน่วย
        11/02/61 อาทิตย์ <>ุ4567<>ถูกออก4153<>สิบ
        13/02/61 อังคาร  <>ุ6789<>ถูกออก7509<>หน่วย
        14/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก3095<>หน่วย
        17/02/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก0198<>ร้อย,สิบ
        18/02/61 อาทิตย์ <>ุ0123<>ถูกออก4006<>ร้อย,สิบ
        20/02/61 อังคาร  <>ุ0123<>ถูกออก1707<>สิบ
        21/02/61 พุธ      <>7890<>ถูกออก1615<>ผิด
        24/02/61 เสาร์    <>7890<>ถูกออก0712<>ร้อย
        25/02/61 อาทิตย์ <>ุ8901<>ถูกออก6781<>สิบ หน่วย
        27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
        28/02/61 พุธ      <>0123<>ถูกออกxxxx<>
*****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       31/01/61 พุธ        <>0987<>ถูกออก9985<>ร้อย,สิบ
       03/02/61 เสาร์      <>4321<>ถูกออก1623<>สิบ หน่วย
       04/02/61 อาทิตย์   <>ุ2109<>ถูกออก0346<>ผิด
       06/02/61 อังคาร    <>ุ5432<>ถูกออก2322<>ร้อย,สิบ, หน่วย
       07/02/61 พุธ        <>1098<>ถูกออก6603<> ผิด
      10/02/61 เสาร์       <>2109<>ถูกออก5869<>หน่วย
      11/02/61 อาทิตย์    <>ุ8765<>ถูกออก4153<>สิบ
      13/02/61 อังคาร     <>ุ2109<>ถูกออก7509<>สิบ,หน่วย
      14/02/61 พุธ         <>8765<>ถูกออก3095<>หน่วย
      17/02/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก0198<>ร้อย
      18/02/61 อาทิตย์    <>ุ7654<>ถูกออก4006<>หน่วย
      20/02/61 อังคาร     <>ุ5432<>ถูกออก1707<>ผิด
      21/02/61 พุธ         <>6543<>ถูกออก1615<>ร้อย,หน่วย
      24/02/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก0712<>สิบ,หน่วย
      25/02/61 อาทิตย์    <>ุ1098<>ถูกออก6781<>สิบ หน่วย
      27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออก7828<>ร้อย,หน่วย
      28/02/61 พุธ         <>7654<>ถูกออกxxxx<>สิบ
 ****************************************************************************************************     
       31/01/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9985<>ผิด
       03/02/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออก1623<>ร้อย
       04/02/61 อาทิตย์ <>ุ4567<>ถูกออก0346<>สิบ หน่วย
       06/02/61 อังคาร  <>ุ6789<>ถูกออก2322<> ผิด
       07/02/61 พุธ      <>4567<>ถูกออก6603<>ร้อย
       10/02/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก5869<>หน่วย
       11/02/61 อาทิตย์ <>ุ4567<>ถูกออก4153<>สิบ
       13/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7509<>สิบ,หน่วย
       14/02/61 พุธ      <>6789<>ถูกออก3095<>สิบ
       17/02/61 เสาร์     <>8901<>ถูกออก0198<>A1
       18/02/61 อาทิตย์  <>ุ8901<>ถูกออก4006<>ร้อย,สิบ
       20/02/61 อังคาร   <>ุ0123<>ถูกออก1707<>สิบ
       21/02/61 พุธ       <>8901<>ถูกออก1615<>สิบ 
       24/02/61 เสาร์     <>6789<>ถูกออก0712<>ร้อย,
       25/02/61 อาทิตย์  <>ุ2345<>ถูกออก6781<>ผิด
       27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7828 <>ร้อย,หน่วย
       28/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออกxxxx<>สิบ
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
       31/01/61<><>0139<>ถูก<>ออก   A.9985     B.4287    C.3587
       03/02/61<><>4669<>ถูก<>ออก   A.1623      B.7362   C.2726
       04/02/61<><>0016<>ถูก<>ออก    A.0346     B.3267   C.9949
       06/02/61<><>2244<>ถูก<>ออก    A.2322     B.5271   C.7222
       07/02/61<><>1457<>ผิด<>ออก    A.6603     B.6883   C.3774
       10/02/61<><>0155<>ถูก<>ออก    A.5869     B.0157   C.6900
      11/02/61<><>1186<>ผิด<>ออก     A.4153     B.5599   C.0262
      13/02/61<><>0489<>ถูก<>ออก     A.7509     B.7560   C.6803
      14/02/61<><>0268<>ถูก<>ออก     A.3095     B.8897   C.2315
      17/02/61<><>1379<>ถูก<>ออก     A.0198     B.9511  C.2359
      18/02/61<><>1589<>ผิด<>ออก     A.4006     B.3636  C.0358
      20/02/61<><>0789<>ถูก<>ออก     A.1707     B.3994  C.8195
      21/02/61<><>2678<>ถูก<>ออก     A.1615     B.3080  C.2201
      24/02/61<><>6689<>ผิด<>ออก     A.0712     B.4726  C.3038
      25/02/61<><>4667<>ถูก<>ออก     A.6781      B.3014 C.2708
      27/02/61<><>1349<>ผิด<>ออก     A.7828      B.4863 C.3296
      28/02/61<><>4778<>ถูก<>ออก     A.xxxx      B.xxxx  C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     31/01/61<>044<>ออก <>9985
     03/02/61<>378<>ออก <>1623<>ถูก
     04/02/61<>578<>ออก <>0346<>ผิด
     06/02/61<>037<>ออก <>2322<>ถูก
     07/02/61<>455<>ออก <>6603<>ผิด
     10/02/61<>236<>ออก <>5869<>ถูก
     11/02/61<>345<>ออก <>4153<>ถูก
     13/02/61<>568<>ออก <>7509<>ถูก
     14/02/61<>259<>ออก <>3095<>ถูก
     17/02/61<>349<>ออก <>0198<>ถูก
     18/02/61<>017<>ออก <>4006<>ถูก
     20/02/61<>046<>ออก <>1707<>ถูก         
     21/02/61<>778<>ออก <>1615<>ผิด
     24/02/61<>677<>ออก <>0712<>ถูก
     25/02/61<>378<>ออก <>6781<>ถูก
     27/02/61<>359<>ออก <>7828<>ผิด     
     28/02/61<>005<>ออก <>xxxx<>ถูก
         เด่น A1-2-3 เดียว x   
            2 ตัวตรงโต๊ด A.
       18-19-10-14-15-16
       28-29-20-24-25-26
       38-39-30-34-35-36
              ดับ รสน A 7     
           อินทรีย์   ผงาดฟ้า
               28/2/61     
 

14
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: มาเลย์พิเศษอังคาร 27-2-2561
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2018, 07:52:19 AM »
                              เลขเด่น ABC
                      เด่นA.                          เด่น B                  เด่น C   
03/02/61<>890<>ผิดออกA.1623<>012ถูกออกB.7362<>012ถูกออกC.2726*
04/02/61<>678<>ผิดออก A.0346<>567ถูกออกB.3267<>901ถูกออกC.9949
06/02/61<>901<>ผิดออก A.2322<>012ถูกออกB.5271<>234ถูกออกC.7222
07/02/61<>567<>ถูกออก A.6603<>456ผิดออกB.6883<>567ถูกออกC.3774
10/02/61<>678<>ถูกออกA.5869<>678ถูกออกB.0157<>789ถูกออกC.6900
11/02/61<>234<>ถูกออก A.4153<>012ผิดออก B.5599<>345ผิดออกC.0262
13/02/61<>678<>ออก A.7509<>234ผิดออกB.7560<>567ผิดออกC.6803
14/02/61<>234<>ออกA.3095<>345ผิดออกB.8897<>678ผิดออกC.2315
17/02/61<>890<>ถูกออกA.0198<>012ถูกออกB.9511 <>890ถูกออกC.2359
18/02/61<>123<>ผิดออกA.4006<>456ถูกออกB.3636<>234ถูกออกC.0358
20/02/61<>901<>ถูกออกA.1707<>901ถูกออกB.3994<>123ถูกออก  C.8195
21/02/61<>012<>ถูกออกA.1615<> 789ถูกออกB.3080<>890ถูกออกC.2201
24/02/61<>890<>ผิดออกA.0712<>345ผิดออกB.4726<>456ผิดออกC.3038
25/02/61<>567<>ถูกออกA.6781<>901ถูกออกB.3014<>123ผิดออกC.2708
27/02/61<>456<>ผิดออกA.7828<>789ถูกออกB.4863<>123ถูกออกC.3296
 ********************************************************

15
ชุมชนคนรักหวยมาเลย์ / Re: มาเลย์พิเศษอังคาร 27-2-2561
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2018, 07:49:59 AM »
                    *4 ตัวมา  1-2 ตัว A**
        31/01/61 พุธ      <>ุ4567<>ถูกออก9985<>หน่วย
        03/02/61 เสาร์    <>7890<>ถูกออก1623<>ผิด
        04/02/61 อาทิตย์ <>ุ8901<>ถูกออก0346<>ผิด
        06/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก2322<>ผิด
        07/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก6603<>ร้อย
        10/02/61 เสาร์    <>6789<>ถูกออก5869<>ร้อย,สิบ หน่วย
        11/02/61 อาทิตย์ <>ุ4567<>ถูกออก4153<>สิบ
        13/02/61 อังคาร  <>ุ6789<>ถูกออก7509<>หน่วย
        14/02/61 พุธ      <>5678<>ถูกออก3095<>หน่วย
        17/02/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก0198<>ร้อย,สิบ
        18/02/61 อาทิตย์ <>ุ0123<>ถูกออก4006<>ร้อย,สิบ
        20/02/61 อังคาร  <>ุ0123<>ถูกออก1707<>สิบ
        21/02/61 พุธ      <>7890<>ถูกออก1615<>ผิด
        24/02/61 เสาร์    <>7890<>ถูกออก0712<>ร้อย
        25/02/61 อาทิตย์ <>ุ8901<>ถูกออก6781<>สิบ หน่วย
        27/02/61 อังคาร  <>ุ5678<>ถูกออกxxxx<>
*****************************************************************************************************
                               <> สูตรใหม่<>   
       31/01/61 พุธ        <>0987<>ถูกออก9985<>ร้อย,สิบ
       03/02/61 เสาร์      <>4321<>ถูกออก1623<>สิบ หน่วย
       04/02/61 อาทิตย์   <>ุ2109<>ถูกออก0346<>ผิด
       06/02/61 อังคาร    <>ุ5432<>ถูกออก2322<>ร้อย,สิบ, หน่วย
       07/02/61 พุธ        <>1098<>ถูกออก6603<> ผิด
      10/02/61 เสาร์       <>2109<>ถูกออก5869<>หน่วย
      11/02/61 อาทิตย์    <>ุ8765<>ถูกออก4153<>สิบ
      13/02/61 อังคาร     <>ุ2109<>ถูกออก7509<>สิบ,หน่วย
      14/02/61 พุธ         <>8765<>ถูกออก3095<>หน่วย
      17/02/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก0198<>ร้อย
      18/02/61 อาทิตย์    <>ุ7654<>ถูกออก4006<>หน่วย
      20/02/61 อังคาร     <>ุ5432<>ถูกออก1707<>ผิด
      21/02/61 พุธ         <>6543<>ถูกออก1615<>ร้อย,หน่วย
      24/02/61 เสาร์       <>4321<>ถูกออก0712<>สิบ,หน่วย
      25/02/61 อาทิตย์    <>ุ1098<>ถูกออก6781<>สิบ หน่วย
      27/02/61 อังคาร     <>ุ0987<>ถูกออกxxxx<>
 ****************************************************************************************************     
       31/01/61 พุธ      <>0123<>ถูกออก9985<>ผิด
       03/02/61 เสาร์    <>4567<>ถูกออก1623<>ร้อย
       04/02/61 อาทิตย์ <>ุ4567<>ถูกออก0346<>สิบ หน่วย
       06/02/61 อังคาร  <>ุ6789<>ถูกออก2322<> ผิด
       07/02/61 พุธ      <>4567<>ถูกออก6603<>ร้อย
       10/02/61 เสาร์    <>9012<>ถูกออก5869<>หน่วย
       11/02/61 อาทิตย์ <>ุ4567<>ถูกออก4153<>สิบ
       13/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออก7509<>สิบ,หน่วย
       14/02/61 พุธ      <>6789<>ถูกออก3095<>สิบ
       17/02/61 เสาร์     <>8901<>ถูกออก0198<>A1
       18/02/61 อาทิตย์  <>ุ8901<>ถูกออก4006<>ร้อย,สิบ
       20/02/61 อังคาร   <>ุ0123<>ถูกออก1707<>สิบ
       21/02/61 พุธ       <>8901<>ถูกออก1615<>สิบ 
       24/02/61 เสาร์     <>6789<>ถูกออก0712<>ร้อย,
       25/02/61 อาทิตย์  <>ุ2345<>ถูกออก6781<>ผิด
       27/02/61 อังคาร  <>ุ7890<>ถูกออกxxxx<>
******************************************************************************************************
                                 เลขเด่น ABC
       31/01/61<><>0139<>ถูก<>ออก   A.9985     B.4287    C.3587
       03/02/61<><>4669<>ถูก<>ออก   A.1623      B.7362   C.2726
       04/02/61<><>0016<>ถูก<>ออก    A.0346     B.3267   C.9949
       06/02/61<><>2244<>ถูก<>ออก    A.2322     B.5271   C.7222
       07/02/61<><>1457<>ผิด<>ออก    A.6603     B.6883   C.3774
       10/02/61<><>0155<>ถูก<>ออก    A.5869     B.0157   C.6900
      11/02/61<><>1186<>ผิด<>ออก     A.4153     B.5599   C.0262
      13/02/61<><>0489<>ถูก<>ออก     A.7509     B.7560   C.6803
      14/02/61<><>0268<>ถูก<>ออก     A.3095     B.8897   C.2315
      17/02/61<><>1379<>ถูก<>ออก     A.0198     B.9511  C.2359
      18/02/61<><>1589<>ผิด<>ออก     A.4006     B.3636  C.0358
      20/02/61<><>0789<>ถูก<>ออก     A.1707     B.3994  C.8195
      21/02/61<><>2678<>ถูก<>ออก     A.1615     B.3080  C.2201
      24/02/61<><>6689<>ผิด<>ออก     A.0712     B.4726  C.3038
      25/02/61<><>4667<>ถูก<>ออก     A.6781      B.3014 C.2708
      27/02/61<><>1349<>ถูก<>ออก     A.xxxx      B.xxxx  C.xxxx
 ******************************************************************************************************
            เด่น 3 ตัวมา 1 ตัว A
     31/01/61<>044<>ออก <>9985
     03/02/61<>378<>ออก <>1623<>ถูก
     04/02/61<>578<>ออก <>0346<>ผิด
     06/02/61<>037<>ออก <>2322<>ถูก
     07/02/61<>455<>ออก <>6603<>ผิด
     10/02/61<>236<>ออก <>5869<>ถูก
     11/02/61<>345<>ออก <>4153<>ถูก
     13/02/61<>568<>ออก <>7509<>ถูก
     14/02/61<>259<>ออก <>3095<>ถูก
     17/02/61<>349<>ออก <>0198<>ถูก
     18/02/61<>017<>ออก <>4006<>ถูก
     20/02/61<>046<>ออก <>1707<>ถูก         
     21/02/61<>778<>ออก <>1615<>ผิด
     24/02/61<>677<>ออก <>0712<>ถูก
     25/02/61<>378<>ออก <>6781<>ถูก
     27/02/61<>359<>ออก <>xxxx<>ถูก     

         เด่น A4-5-6 เดียว x   
            2 ตัวตรงโต๊ด A.
        41-42-43-47-48-49
        51-52-53-57-58-59
        61-62-63-67-68-69
        ดับ รสน A   0   
        อินทรีย์   ผงาดฟ้า
               27/2/61       

หน้า: [1] 2 3 ... 23

หวยบ้านเลดี้      หวยบ้านสต้อก      บอลออนไลน์แทงบอล789

หวยบ้านน้องเพชร           หวยบ้านน้องนาง      หวยบ้านคุณนี     


cm's;pผลหวยมาเลสด    cm's;pผลหวยมาเล    cm's;pห้องวีไอพี     cm's;pเฮียหอย    cm's;pเฮียหมู    cm's;pคาสิโนออนไลน์   แทงหวยปป.

 cm's;p