รวมสถิติหวยลาว แยกตามวันที่: การนำสถิติเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์หวยในงวดที่จะออก เป็นการคำนวณล่วงหน้า การสังเกตเลขทีชอบออกบ่อยๆในวันนั้นๆ

สถิติเมื่อออกวันที่1

หวยลาวงวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2565

เลขชุด 4 ตัว : 6561
เลขชุด 3 ตัว : 561
เลขชุด 2 ตัว : 61
หวยลาวงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 6355
เลขชุด 3 ตัว : 355
เลขชุด 2 ตัว : 55
หวยลาวงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 1851
เลขชุด 3 ตัว : 851
เลขชุด 2 ตัว : 51
หวยลาวงวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 2472
เลขชุด 3 ตัว : 472
เลขชุด 2 ตัว : 72
หวยลาวงวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9887
เลขชุด 3 ตัว : 887
เลขชุด 2 ตัว : 87
หวยลาวงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เลขชุด 4 ตัว : 2616
เลขชุด 3 ตัว : 616
เลขชุด 2 ตัว : 16
หวยลาวงวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 8849
เลขชุด 3 ตัว : 849
เลขชุด 2 ตัว : 49
หวยลาวงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 2277
เลขชุด 3 ตัว : 277
เลขชุด 2 ตัว : 77
หวยลาวงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

เลขชุด 4 ตัว : 8929
เลขชุด 3 ตัว : 929
เลขชุด 2 ตัว : 29

สถิติเมื่อออกวันที่2

เช็คสถิติหวยลาวออกวันที่ 2 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 6863
เลขชุด 3 ตัว : 863
เลขชุด 2 ตัว : 63
หวยลาวงวดประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7261
เลขชุด 3 ตัว : 261
เลขชุด 2 ตัว : 61
หวยลาวงวดประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6606
เลขชุด 3 ตัว : 606
เลขชุด 2 ตัว : 06
หวยลาวงวดประจำวันที่ 2 มีนาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 7683
เลขชุด 3 ตัว : 683
เลขชุด 2 ตัว : 83
หวยลาวงวดประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 1448
เลขชุด 3 ตัว : 448
เลขชุด 2 ตัว : 48
หวยลาวงวดประจำวันที่ 2 มกราคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 6006
เลขชุด 3 ตัว : 006
เลขชุด 2 ตัว : 06
หวยลาวงวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 1445
เลขชุด 3 ตัว : 445
เลขชุด 2 ตัว : 45

สถิติเมื่อออกวันที่3

หวยลาวงวดประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 0616
เลขชุด 3 ตัว : 616
เลขชุด 2 ตัว : 16
หวยลาวงวดประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6744
เลขชุด 3 ตัว : 744
เลขชุด 2 ตัว : 44
หวยลาวงวดประจำวันที่ 3 กันยายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 0473
เลขชุด 3 ตัว : 473
เลขชุด 2 ตัว : 73
หวยลาวงวดประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6320
เลขชุด 3 ตัว : 320
เลขชุด 2 ตัว : 20
หวยลาวงวดประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เลขชุด 4 ตัว : 5136
เลขชุด 3 ตัว : 136
เลขชุด 2 ตัว : 36
หวยลาวงวดประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 5406
เลขชุด 3 ตัว : 406
เลขชุด 2 ตัว : 06
หวยลาวงวดประจำวันที่ 3 เมษายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 2013
เลขชุด 3 ตัว : 013
เลขชุด 2 ตัว : 13
หวยลาวงวดประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 1323
เลขชุด 3 ตัว : 323
เลขชุด 2 ตัว : 23
หวยลาวงวดประจำวันที่ 3 มกราคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 5821
เลขชุด 3 ตัว : 821
เลขชุด 2 ตัว : 21

สถิติเมื่อออกวันที่4

หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565

เลขชุด 4 ตัว : 5850
เลขชุด 3 ตัว : 850
เลขชุด 2 ตัว : 50
หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เลขชุด 4 ตัว : 1938
เลขชุด 3 ตัว : 938
เลขชุด 2 ตัว : 38
หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 4953
เลขชุด 3 ตัว : 953
เลขชุด 2 ตัว : 53
หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7185
เลขชุด 3 ตัว : 185
เลขชุด 2 ตัว : 85
หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7678
เลขชุด 3 ตัว : 678
เลขชุด 2 ตัว : 78
หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 มกราคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7784
เลขชุด 3 ตัว : 784
เลขชุด 2 ตัว : 84
หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 4959
เลขชุด 3 ตัว : 959
เลขชุด 2 ตัว : 59
หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 กันยายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 3113
เลขชุด 3 ตัว : 113
เลขชุด 2 ตัว : 13
หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 8767
เลขชุด 3 ตัว : 767
เลขชุด 2 ตัว : 67
หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 เมษายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 6233
เลขชุด 3 ตัว : 233
เลขชุด 2 ตัว : 33
หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560

เลขชุด 4 ตัว : 2547
เลขชุด 3 ตัว : 547
เลขชุด 2 ตัว : 47

สถิติเมื่อออกวันที่5

หวยลาวงวดประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9068
เลขชุด 3 ตัว : 068
เลขชุด 2 ตัว : 68
หวยลาวงวดประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 6654
เลขชุด 3 ตัว : 654
เลขชุด 2 ตัว : 54
หวยลาวงวดประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9333
เลขชุด 3 ตัว : 333
เลขชุด 2 ตัว : 33
หวยลาวงวดประจำวันที่ 5 เมษายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 6657
เลขชุด 3 ตัว : 657
เลขชุด 2 ตัว : 57
หวยลาวงวดประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2029
เลขชุด 3 ตัว : 029
เลขชุด 2 ตัว : 29
หวยลาวงวดประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 3974
เลขชุด 3 ตัว : 974
เลขชุด 2 ตัว : 74
หวยลาวงวดประจำวันที่ 5 มีนาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 5279
เลขชุด 3 ตัว : 279
เลขชุด 2 ตัว : 79
หวยลาวงวดประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 1208
เลขชุด 3 ตัว : 208
เลขชุด 2 ตัว : 08
หวยลาวงวดประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 1104
เลขชุด 3 ตัว : 104
เลขชุด 2 ตัว : 04
หวยลาวงวดประจำวันที่ 5 กันยายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 8461
เลขชุด 3 ตัว : 461
เลขชุด 2 ตัว : 61

สถิติเมื่อออกวันที่6

หวยลาวงวดประจำวันที่ 6 กันยายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 8102
เลขชุด 3 ตัว : 102
เลขชุด 2 ตัว : 02
หวยลาวงวดประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 2003
เลขชุด 3 ตัว : 003
เลขชุด 2 ตัว : 03
หวยลาวงวดประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 0138
เลขชุด 3 ตัว : 138
เลขชุด 2 ตัว : 38
หวยลาวงวดประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 0095
เลขชุด 3 ตัว : 095
เลขชุด 2 ตัว : 95
หวยลาวงวดประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เลขชุด 4 ตัว : 5284
เลขชุด 3 ตัว : 284
เลขชุด 2 ตัว : 84
หวยลาวงวดประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 4125
เลขชุด 3 ตัว : 125
เลขชุด 2 ตัว : 25
หวยลาวงวดประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 7722
เลขชุด 3 ตัว : 722
เลขชุด 2 ตัว : 22
หวยลาวงวดประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เลขชุด 4 ตัว : 4343
เลขชุด 3 ตัว : 343
เลขชุด 2 ตัว : 43
หวยลาวงวดประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 7573
เลขชุด 3 ตัว : 573
เลขชุด 2 ตัว : 73
หวยลาวงวดประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560

เลขชุด 4 ตัว : 8166
เลขชุด 3 ตัว : 166
เลขชุด 2 ตัว : 66

สถิติเมื่อออกวันที่7

หวยลาวงวดประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 2850
เลขชุด 3 ตัว : 850
เลขชุด 2 ตัว : 50
หวยลาวงวดประจำวันที่ 7 มกราคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 5534
เลขชุด 3 ตัว : 534
เลขชุด 2 ตัว : 34
หวยลาวงวดประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 4797
เลขชุด 3 ตัว : 797
เลขชุด 2 ตัว : 97
หวยลาวงวดประจำวันที่ 7 กันยายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2085
เลขชุด 3 ตัว : 085
เลขชุด 2 ตัว : 85
หวยลาวงวดประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 6448
เลขชุด 3 ตัว : 448
เลขชุด 2 ตัว : 48
หวยลาวงวดประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 1252
เลขชุด 3 ตัว : 252
เลขชุด 2 ตัว : 52
หวยลาวงวดประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 3860
เลขชุด 3 ตัว : 860
เลขชุด 2 ตัว : 60
หวยลาวงวดประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

เลขชุด 4 ตัว : 1458
เลขชุด 3 ตัว : 458
เลขชุด 2 ตัว : 58

สถิติเมื่อออกวันที่8

หวยลาวงวดประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 4469
เลขชุด 3 ตัว : 469
หวยชุด 2 ตัว : 69
หวยลาวงวดประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 1058
เลขชุด 3 ตัว : 058
หวยชุด 2 ตัว : 58
หวยลาวงวดประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9297
เลขชุด 3 ตัว : 297
หวยชุด 2 ตัว : 97
หวยลาวงวดประจำวันที่ 8 เมษายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 1793
เลขชุด 3 ตัว : 793
หวยชุด 2 ตัว : 93
หวยลาวงวดประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 1786
เลขชุด 3 ตัว : 786
หวยชุด 2 ตัว : 86
หวยลาวงวดประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 0232
เลขชุด 3 ตัว : 232
หวยชุด 2 ตัว : 32
หวยลาวงวดประจำวันที่ 8 มกราคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 20684
เลขชุด 3 ตัว : 684
หวยชุด 2 ตัว : 84
หวยลาวงวดประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 4087
เลขชุด 3 ตัว : 087
เลขชุด 2 ตัว : 87
หวยลาวงวดประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 0762
เลขชุด 3 ตัว : 762
เลขชุด 2 ตัว : 62
หวยลาวงวดประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

เลขชุด 4 ตัว : 1266
เลขชุด 3 ตัว : 266
เลขชุด 2 ตัว : 66

สถิติเมื่อออกวันที่9

หวยลาวงวดประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 4132
เลขชุด 3 ตัว : 132
เลขชุด 2 ตัว : 32
หวยลาวงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7379
เลขชุด 3 ตัว : 379
เลขชุด 2 ตัว : 79
หวยลาวงวดประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 6053
เลขชุด 3 ตัว : 053
เลขชุด 2 ตัว : 53
หวยลาวงวดประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9251
เลขชุด 3 ตัว : 251
เลขชุด 2 ตัว : 51
หวยลาวงวดประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 1541
เลขชุด 3 ตัว : 541
เลขชุด 2 ตัว : 41
หวยลาวงวดประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 9959
เลขชุด 3 ตัว : 959
เลขชุด 2 ตัว : 59
หวยลาวงวดประจำวันที่ 9 มีนาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 8052
เลขชุด 3 ตัว : 052
เลขชุด 2 ตัว : 52
หวยลาวงวดประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 3223
เลขชุด 3 ตัว : 223
เลขชุด 2 ตัว : 23
หวยลาวงวดประจำวันที่ 9 มกราคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 9132
เลขชุด 3 ตัว : 132
เลขชุด 2 ตัว : 32
หวยลาวงวดประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 7971
เลขชุด 3 ตัว : 971
เลขชุด 2 ตัว : 71

สถิติเมื่อออกวันที่10

หวยลาวงวดประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 8895
เลขชุด 3 ตัว : 895
เลขชุด 2 ตัว : 95
หวยลาวงวดประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 1212
เลขชุด 3 ตัว : 212
เลขชุด 2 ตัว : 12
หวยลาวงวดประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 8704
เลขชุด 3 ตัว : 704
เลขชุด 2 ตัว : 04
หวยลาวงวดประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 4464
เลขชุด 3 ตัว : 464
เลขชุด 2 ตัว : 64
หวยลาวงวดประจำวันที่ 10 กันยายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 4230
เลขชุด 3 ตัว : 230
เลขชุด 2 ตัว : 30
หวยลาวงวดประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 9742
เลขชุด 3 ตัว : 742
เลขชุด 2 ตัว : 42
หวยลาวงวดประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

เลขชุด 4 ตัว : 9273
เลขชุด 3 ตัว : 273
เลขชุด 2 ตัว : 73
หวยลาวงวดประจำวันที่ 10 เมษายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 9988
เลขชุด 3 ตัว : 988
เลขชุด 2 ตัว : 88
หวยลาวงวดประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 1427
เลขชุด 3 ตัว : 427
เลขชุด 2 ตัว : 27
หวยลาวงวดประจำวันที่ 10 มกราคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 1912
เลขชุด 3 ตัว : 912
เลขชุด 2 ตัว : 12

สถิติเมื่อออกวันที่11

หวยลาวงวดประจำวันที่ 11 เมษายน 2565

เลขชุด 4 ตัว : 4316
เลขชุด 3 ตัว : 316
เลขชุด 2 ตัว : 16
หวยลาวงวดประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565

เลขชุด 4 ตัว : 4382
เลขชุด 3 ตัว : 382
เลขชุด 2 ตัว : 82
หวยลาวงวดประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 5339
เลขชุด 3 ตัว : 339
เลขชุด 2 ตัว : 39
หวยลาวงวดประจำวันที่ 11 มกราคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 2210
เลขชุด 3 ตัว : 210
เลขชุด 2 ตัว : 10
หวยลาวงวดประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 9968
เลขชุด 3 ตัว : 968
เลขชุด 2 ตัว : 68
หวยลาวงวดประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 9941
เลขชุด 3 ตัว : 941
เลขชุด 2 ตัว : 41
หวยลาวงวดประจำวันที่ 11 กันยายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 4501
เลขชุด 3 ตัว : 501
เลขชุด 2 ตัว : 01
หวยลาวงวดประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 1196
เลขชุด 3 ตัว : 196
เลขชุด 2 ตัว : 96
หวยลาวงวดประจำวันที่ 11 เมษายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 7384
เลขชุด 3 ตัว : 384
เลขชุด 2 ตัว : 84
หวยลาวงวดประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560

เลขชุด 4 ตัว : 7259
เลขชุด 3 ตัว : 259
เลขชุด 2 ตัว : 59

สถิติเมื่อออกวันที่12

หวยลาวงวดประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 4149
เลขชุด 3 ตัว : 149
เลขชุด 2 ตัว : 49
หวยลาวงวดประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9114
เลขชุด 3 ตัว : 114
เลขชุด 2 ตัว : 14
หวยลาวงวดประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6559
เลขชุด 3 ตัว : 559
เลขชุด 2 ตัว : 59
หวยลาวงวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 1443
เลขชุด 3 ตัว : 443
เลขชุด 2 ตัว : 43
หวยลาวงวดประจำวันที่ 12 มีนาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 3672
เลขชุด 3 ตัว : 672
เลขชุด 2 ตัว : 72
หวยลาวงวดประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 4085
เลขชุด 3 ตัว : 085
เลขชุด 2 ตัว : 85
หวยลาวงวดประจำวันที่ 12 กันยายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 4455
เลขชุด 3 ตัว : 455
เลขชุด 2 ตัว : 55

สถิติเมื่อออกวันที่13

หวยลาวงวดประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9278
เลขชุด 3 ตัว : 278
เลขชุด 2 ตัว : 78
หวยลาวงวดประจำวันที่ 13 กันยายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7809
เลขชุด 3 ตัว : 809
เลขชุด 2 ตัว : 09
หวยลาวงวดประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 8839
เลขชุด 3 ตัว : 839
เลขชุด 2 ตัว : 39
หวยลาวงวดประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 3172
เลขชุด 3 ตัว : 172
เลขชุด 2 ตัว : 72
หวยลาวงวดประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6543
เลขชุด 3 ตัว : 543
เลขชุด 2 ตัว : 43
หวยลาวงวดประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เลขชุด 4 ตัว : 7481
เลขชุด 3 ตัว : 481
เลขชุด 2 ตัว : 81
หวยลาวงวดประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 8965
เลขชุด 3 ตัว : 965
เลขชุด 2 ตัว : 65
หวยลาวงวดประจำวันที่ 13 มีนาคม2562

เลขชุด 4 ตัว : 9180
เลขชุด 3 ตัว : 180
เลขชุด 2 ตัว : 80
หวยลาวงวดประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เลขชุด 4 ตัว : 4182
เลขชุด 3 ตัว : 182
เลขชุด 2 ตัว : 82
หวยลาวงวดประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 7980
เลขชุด 3 ตัว : 980
เลขชุด 2 ตัว : 80
หวยลาวงวดประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560

เลขชุด 4 ตัว : 7574
เลขชุด 3 ตัว : 574
เลขชุด 2 ตัว : 74

สถิติเมื่อออกวันที่14

หวยลาวงวดประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

เลขชุด 4 ตัว : 7496
เลขชุด 3 ตัว : 496
เลขชุด 2 ตัว : 96
หวยลาวงวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9614
เลขชุด 3 ตัว : 614
เลขชุด 2 ตัว : 14
หวยลาวงวดประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 5070
เลขชุด 3 ตัว : 070
เลขชุด 2 ตัว : 70
หวยลาวงวดประจำวันที่ 14 กันยายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 4537
เลขชุด 3 ตัว : 537
เลขชุด 2 ตัว : 37
หวยลาวงวดประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 7006
เลขชุด 3 ตัว : 006
เลขชุด 2 ตัว : 06
หวยลาวงวดประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 5830
เลขชุด 3 ตัว : 830
เลขชุด 2 ตัว : 30
หวยลาวงวดประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 0530
เลขชุด 3 ตัว : 530
เลขชุด 2 ตัว : 30
หวยลาวงวดประจำวันที่ 4 มีนาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 6328
เลขชุด 3 ตัว : 328
เลขชุด 2 ตัว : 28
หวยลาวงวดประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เลขชุด 4 ตัว : 9843
เลขชุด 3 ตัว : 843
เลขชุด 2 ตัว : 43

สถิติเมื่อออกวันที่15

หวยลาวงวดประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 1252
เลขชุด 3 ตัว : 252
เลขชุด 2 ตัว : 52
หวยลาวงวดประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 6103
เลขชุด 3 ตัว : 103
เลขชุด 2 ตัว : 03
หวยลาวงวดประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7377
เลขชุด 3 ตัว : 377
เลขชุด 2 ตัว : 77
หวยลาวงวดประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เลขชุด 4 ตัว : 0917
เลขชุด 3 ตัว : 917
เลขชุด 2 ตัว : 17
หวยลาวงวดประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2268
เลขชุด 3 ตัว : 268
เลขชุด 2 ตัว : 68
หวยลาวงวดประจำวันที่ 15 มกราคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6459
เลขชุด 3 ตัว : 459
เลขชุด 2 ตัว : 59
หวยลาวงวดประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 8716
เลขชุด 3 ตัว : 716
เลขชุด 2 ตัว : 16
หวยลาวงวดประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 9766
เลขชุด 3 ตัว : 766
เลขชุด 2 ตัว : 66
หวยลาวงวดประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

เลขชุด 4ตัว : 6051
เลขชุด 3 ตัว : 051
เลขชุด 2 ตัว : 51

สถิติเมื่อออกวันที่16

หวยลาวงวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 8216
เลขชุด 3 ตัว : 216
เลขชุด 2 ตัว : 16
หวยลาวงวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9575
เลขชุด 3 ตัว : 575
เลขชุด 2 ตัว : 75
หวยลาวงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 5453
เลขชุด 3 ตัว : 453
เลขชุด 2 ตัว : 53
หวยลาวงวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 0187
เลขชุด 3 ตัว : 187
เลขชุด 2 ตัว : 87
หวยลาวงวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 8863
เลขชุด 3 ตัว : 863
เลขชุด 2 ตัว : 63
หวยลาวงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 3262
เลขชุด 3 ตัว : 262
เลขชุด 2 ตัว : 62
หวยลาวงวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 9967
เลขชุด 3 ตัว : 967
เลขชุด 2 ตัว : 67
หวยลาวงวดประจำวันที่ 16 พฤษาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 5653
เลขชุด 3 ตัว : 653
เลขชุด 2 ตัว : 53

สถิติเมื่อออกวันที่17

หวยลาวงวดประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 0125
เลขชุด 3 ตัว : 125
เลขชุด 2 ตัว : 25
หวยลาวงวดประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 0513
เลขชุด 3 ตัว : 513
เลขชุด 2 ตัว : 13
หวยลาวงวดประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 5470
เลขชุด 3 ตัว : 470
เลขชุด 2 ตัว : 70
หวยลาวงวดประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2997
เลขชุด 3 ตัว : 997
เลขชุด 2 ตัว : 97
หวยลาวงวดประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 1138
เลขชุด 3 ตัว : 138
เลขชุด 2 ตัว : 38
หวยลาวงวดประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 7707
เลขชุด 3 ตัว : 707
เลขชุด 2 ตัว : 07
หวยลาวงวดประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 4516
เลขชุด 3 ตัว : 516
เลขชุด 2 ตัว : 16
หวยลาวงวดประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เลขชุด 4 ตัว : 956
เลขชุด 3 ตัว : 562
เลขชุด 2 ตัว : 62
หวยลาวงวดประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 6901
เลขชุด 3 ตัว : 901
เลขชุด 2 ตัว : 01
หวยลาวงวดประจำวันที่ 17 ตุลาคม 25621

เลขชุด 4 ตัว : 6455
เลขชุด 3 ตัว : 455
เลขชุด 2 ตัว : 55
หวยลาวงวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 1474
เลขชุด 3 ตัว : 474
เลขชุด 2 ตัว : 74

สถิติเมื่อออกวันที่18

หวยลาวงวดประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เลขชุด 4 ตัว : 7642
เลขชุด 3 ตัว : 642
เลขชุด 2 ตัว : 42
หวยลาวงวดประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เลขชุด 4 ตัว : 6608
เลขชุด 3 ตัว : 608
เลขชุด 2 ตัว : 08
หวยลาวงวดประจำวันที่ 18 มกราคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 8777
เลขชุด 3 ตัว : 777
เลขชุด 2 ตัว : 77
หวยลาวงวดประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 0819
เลขชุด 3 ตัว : 819
เลขชุด 2 ตัว : 19
หวยลาวงวดประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 04073
เลขชุด 3 ตัว : 073
เลขชุด 2 ตัว : 73
หวยลาวงวดประจำวันที่ 18 ธันวาม 2562

เลขชุด 4-5 ตัว : 0151
เลขชุด 3 ตัว : 151
เลขชุด 2 ตัว : 51
หวยลาวงวดประจำวันที่ 18 กันยายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 1720
เลขชุด 3 ตัว : 720
เลขชุด 2 ตัว : 20
หวยลาวงวดประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 7729
เลขชุด 3 ตัว : 729
เลขชุด 2 ตัว : 29
หวยลาวงวดประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560

เลขชุด 4 ตัว : 1706
เลขชุด 3 ตัว : 706
เลขชุด 2 ตัว : 06

สถิติเมื่อออกวันที่19

หวยลาวงวดประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 3518
เลขชุด 3 ตัว : 518
เลขชุด 2 ตัว : 18
หวยลาวงวดประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 4630
เลขชุด 3 ตัว : 630
เลขชุด 2 ตัว : 30
หวยลาวงวดประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 0773
เลขชุด 3 ตัว : 773
เลขชุด 2 ตัว : 73
หวยลาวงวดประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6923
เลขชุด 3 ตัว : 923
เลขชุด 2 ตัว : 23
หวยลาวงวดประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2737
เลขชุด 3 ตัว : 737
เลขชุด 2 ตัว : 37
หวยลาวงวดประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 4212
เลขชุด 3 ตัว : 212
เลขชุด 2 ตัว : 12
หวยลาวงวดประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 6953
เลขชุด 3 ตัว : 953
เลขชุด 2 ตัว : 53
หวยลาวงวดประจำวันที่ 19 เมษายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 9587
เลขชุด 3 ตัว : 587
เลขชุด 2 ตัว : 87
หวยลาวงวดประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 9938
เลขชุด 3 ตัว : 938
เลขชุด 2 ตัว : 38
หวยลาวงวดประจำวันที่ 19 กันยายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 3515
เลขชุด 3 ตัว : 515
เลขชุด 2 ตัว : 15
หวยลาวงวดประจำวันที่ 19 เมาษยน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 8101
เลขชุด 3 ตัว : 101
เลขชุด 2 ตัว : 01

สถิติเมื่อออกวันที่20

หวยลาวงวดประจำวันที่ 20 กันยายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7816
เลขชุด 3 ตัว : 816
เลขชุด 2 ตัว : 16
หวยลาวงวดประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9161
เลขชุด 3 ตัว : 161
เลขชุด 2 ตัว : 61
หวยลาวงวดประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 3086
เลขชุด 3 ตัว : 086
เลขชุด 2 ตัว : 86
หวยลาวงวดประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 7438
เลขชุด 3 ตัว : 438
เลขชุด 2 ตัว : 38
หวยลาวงวดประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6849
เลขชุด 3 ตัว : 849
เลขชุด 2 ตัว : 49
หวยลาวงวดประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6668
เลขชุด 3 ตัว : 668
เลขชุด 2 ตัว : 68
หวยลาวงวดประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 0880
เลขชุด 3 ตัว : 880
เลขชุด 2 ตัว : 80
หวยลาวงวดประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 9138
เลขชุด 3 ตัว : 138
เลขชุด 2 ตัว : 38
หวยลาวงวดประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เลขชุด 4 ตัว : 6965
เลขชุด 3 ตัว : 965
เลขชุด 2 ตัว : 65
หวยลาวงวดประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 4445
เลขชุด 3 ตัว : 445
เลขชุด 2 ตัว : 45
หวยลาวงวดประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2560

เลขชุด 4 ตัว : 0645
เลขชุด 3 ตัว : 645
เลขชุด 2 ตัว : 45

สถิติเมื่อออกวันที่21

หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9164
เลขชุด 3 ตัว : 164
เลขชุด 2 ตัว : 64
หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 เมษายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9402
เลขชุด 3 ตัว : 402
เลขชุด 2 ตัว : 02
หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7319
เลขชุด 3 ตัว : 319
เลขชุด 2 ตัว : 19
หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

เลขชุด 4 ตัว : 3175
เลขชุด 3 ตัว : 9175
เลขชุด 2 ตัว : 75
หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 9996
เลขชุด 3 ตัว : 996
เลขชุด 2 ตัว : 96
หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 7808
เลขชุด 3 ตัว : 808
เลขชุด 2 ตัว : 08
หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2795
เลขชุด 3 ตัว : 795
เลขชุด 2 ตัว : 95
หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 มกราคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2378
เลขชุด 3 ตัว : 378
เลขชุด 2 ตัว : 78
หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 5098
เลขชุด 3 ตัว : 098
เลขชุด 2 ตัว : 98
หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 8046
เลขชุด 3 ตัว : 046
เลขชุด 2 ตัว : 46
หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 2222
เลขชุด 3 ตัว : 22
เลขชุด 2 ตัว : 33
หวยลาวงวดประจำวันที่ 21 พฤษจิกายน 2560

เลขชุด 4 ตัว : 5303
เลขชุด 3 ตัว : 303
เลขชุด 2 ตัว : 03

สถิติเมื่อออกวันที่22

หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 2908
เลขชุด 3 ตัว : 908
เลขชุด 2 ตัว : 08
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 1715
เลขชุด 3 ตัว : 715
เลขชุด 2 ตัว : 15
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9164
เลขชุด 3 ตัว : 164
เลขชุด 2 ตัว : 64
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 เมษายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9402
เลขชุด 3 ตัว : 402
เลขชุด 2 ตัว : 02
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7319
เลขชุด 3 ตัว : 319
เลขชุด 2 ตัว : 19
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เลขชุด 4 ตัว : 3175
เลขชุด 3 ตัว : 9175
เลขชุด 2 ตัว : 75
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 9996
เลขชุด 3 ตัว : 996
เลขชุด 2 ตัว : 96
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 7808
เลขชุด 3 ตัว : 808
เลขชุด 2 ตัว : 08
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2795
เลขชุด 3 ตัว : 795
เลขชุด 2 ตัว : 95
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 มกราคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2378
เลขชุด 3 ตัว : 378
เลขชุด 2 ตัว : 78
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 5098
เลขชุด 3 ตัว : 098
เลขชุด 2 ตัว : 98
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 8046
เลขชุด 3 ตัว : 046
เลขชุด 2 ตัว : 46
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 2222
เลขชุด 3 ตัว : 22
เลขชุด 2 ตัว : 33
หวยลาวงวดประจำวันที่ 22 พฤษจิกายน 2560

เลขชุด 4 ตัว : 5303
เลขชุด 3 ตัว : 303
เลขชุด 2 ตัว : 03

สถิติเมื่อออกวันที่23

หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 มีนาคม 2565

เลขชุด 4 ตัว : 0172
เลขชุด 3 ตัว : 172
เลขชุด 2 ตัว : 72
หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เลขชุด 4 ตัว : 2204
เลขชุด 3 ตัว : 204
เลขชุด 2 ตัว : 04
หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 กันยายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9415
เลขชุด 3 ตัว : 415
เลขชุด 2 ตัว : 15
หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 1025
เลขชุด 3 ตัว : 025
เลขชุด 2 ตัว : 25
หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6216
เลขชุด 3 ตัว : 216
เลขชุด 2 ตัว : 16
หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 0874
เลขชุด 3 ตัว : 874
เลขชุด 2 ตัว : 74
หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 กันยายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 0138
เลขชุด 3 ตัว : 138
เลขชุด 2 ตัว : 38
หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 7674
เลขชุด 3 ตัว : 674
เลขชุด 2 ตัว : 74
หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 8038
เลขชุด 3 ตัว : 038
เลขชุด 2 ตัว : 38
หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 6880
เลขชุด 3 ตัว : 880
เลขชุด 2 ตัว : 80
หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 มกราคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 9204
เลขชุด 3 ตัว : 204
เลขชุด 2 ตัว : 04
หวยลาวงวดประจำวันที่ 23 พฤษาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 7654
เลขชุด 3 ตัว : 654
เลขชุด 2 ตัว : 54

สถิติเมื่อออกวันที่24

หวยลาวงวดประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 8410
เลขชุด 3 ตัว : 410
เลขชุด 2 ตัว : 10
หวยลาวงวดประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 2801
เลขชุด 3 ตัว : 801
เลขชุด 2 ตัว : 01
หวยลาวงวดประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 5721
เลขชุด 3 ตัว : 721
เลขชุด 2 ตัว : 21
หวยลาวงวดประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2096
เลขชุด 3 ตัว : 096
เลขชุด 2 ตัว : 96
หวยลาวงวดประจำวันที่ 24 กันยายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 5062
เลขชุด 3 ตัว : 062
เลขชุด 2 ตัว : 62
หวยลาวงวดประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 7230
เลขชุด 3 ตัว : 230
เลขชุด 2 ตัว : 30
หวยลาวงวดประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6520
เลขชุด 3 ตัว : 520
เลขชุด 2 ตัว : 20
หวยลาวงวดประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 1660
เลขชุด 3 ตัว : 660
เลขชุด 2 ตัว : 60
หวยลาวงวดประจำวันที่ 24 เมษายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 4670
เลขชุด 3 ตัว : 670
เลขชุด 2 ตัว : 70
หวยลาวงวดประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 1495
เลขชุด 3 ตัว : 495
เลขชุด 2 ตัว : 95
หวยลาวงวดประจำวันที่ 24 มกราคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 6800
เลขชุด 3 ตัว : 800
เลขชุด 2 ตัว : 00

สถิติเมื่อออกวันที่25

หวยลาวงวดประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

เลขชุด 4 ตัว : 7133
เลขชุด 3 ตัว : 133
เลขชุด 2 ตัว : 33
หวยลาวงวดประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7694
เลขชุด 3 ตัว : 694
เลขชุด 2 ตัว : 94
หวยลาวงวดประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9005
เลขชุด 3 ตัว : 005
เลขชุด 2 ตัว : 05
หวยลาวงวดประจำวันที่ 25 มกราคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 1695
เลขชุด 3 ตัว : 695
เลขชุด 2 ตัว : 95
หวยลาวงวดประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 9005
เลขชุด 3 ตัว : 005
เลขชุด 2 ตัว : 05
หวยลาวงวดประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 5196
เลขชุด 3 ตัว : 196
เลขชุด 2 ตัว : 96
หวยลาวงวดประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 9619
เลขชุด 3 ตัว : 619
เลขชุด 2 ตัว : 19
หวยลาวงวดประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 9875
เลขชุด 3 ตัว : 875
เลขชุด 2 ตัว : 75
หวยลาวงวดประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 9492
เลขชุด 3 ตัว : 492
เลขชุด 2 ตัว : 92
หวยลาวงวดประจำวันที่ 25 เมษายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 7249
เลขชุด 3 ตัว : 249
เลขชุด 2 ตัว : 49
หวยลาวงวดประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560

เลขชุด 4 ตัว : 5610
เลขชุด 3 ตัว : 610
เลขชุด 2 ตัว : 10

สถิติเมื่อออกวันที่26

สถิติหวยลาวออกวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
เลขชุด 4 ตัว : 8216
เลขชุด 3 ตัว : 216
เลขชุด 2 ตัว : 16
หวยลาวงวดประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9575
เลขชุด 3 ตัว : 575
เลขชุด 2 ตัว : 75
หวยลาวงวดประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 5453
เลขชุด 3 ตัว : 453
เลขชุด 2 ตัว : 53
หวยลาวงวดประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 0187
เลขชุด 3 ตัว : 187
เลขชุด 2 ตัว : 87
หวยลาวงวดประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 8863
เลขชุด 3 ตัว : 863
เลขชุด 2 ตัว : 63
หวยลาวงวดประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 3262
เลขชุด 3 ตัว : 262
เลขชุด 2 ตัว : 62
หวยลาวงวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 9967
เลขชุด 3 ตัว : 967
เลขชุด 2 ตัว : 67
หวยลาวงวดประจำวันที่ 26 พฤษาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 5653
เลขชุด 3 ตัว : 653
เลขชุด 2 ตัว : 53

สถิติเมื่อออกวันที่27

หวยลาวงวดประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9970
เลขชุด 3 ตัว : 970
เลขท้าย 2 ตัว : 70
หวยลาวงวดประจำวันที่ 27 กันยายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 8936
เลขชุด 3 ตัว : 936
เลขท้าย 2 ตัว : 36
หวยลาวงวดประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9899
เลขชุด 3 ตัว : 899
เลขท้าย 2 ตัว : 99
หวยลาวงวดประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 5912
เลขชุด 3 ตัว : 912
เลขท้าย 2 ตัว : 12
หวยลาวงวดประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6294
เลขชุด 3 ตัว : 294
เลขท้าย 2 ตัว : 94
หวยลาวงวดประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6380
เลขชุด 3 ตัว : 380
เลขท้าย 2 ตัว : 80
หวยลาวงวดประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เลขชุด 4 ตัว : 0560
เลขชุด 3 ตัว : 560
เลขท้าย 2 ตัว : 60
หวยลาวงวดประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เลขชุด 4 ตัว : 2777
เลขชุด 3 ตัว : 777
เลขท้าย 2 ตัว : 77
หวยลาวงวดประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561

เลขชุด 4 ตัว : 9520
เลขชุด 3 ตัว : 520
เลขท้าย 2 ตัว : 20
หวยลาวงวดประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2560

เลขชุด 4 ตัว : 9874
เลขชุด 3 ตัว : 874
เลขท้าย 2 ตัว : 74

สถิติเมื่อออกวันที่28

หวยลาววันที่ 28 ธันวาคม 2564
เลขชุด 4 ตัว : 2908
เลขชุด 3 ตัว : 908
เลขชุด 2 ตัว : 08
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 1715
เลขชุด 3 ตัว : 715
เลขชุด 2 ตัว : 15
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9164
เลขชุด 3 ตัว : 164
เลขชุด 2 ตัว : 64
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 เมษายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 9402
เลขชุด 3 ตัว : 402
เลขชุด 2 ตัว : 02
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7319
เลขชุด 3 ตัว : 319
เลขชุด 2 ตัว : 19
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เลขชุด 4 ตัว : 3175
เลขชุด 3 ตัว : 9175
เลขชุด 2 ตัว : 75
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 9996
เลขชุด 3 ตัว : 996
เลขชุด 2 ตัว : 96
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 7808
เลขชุด 3 ตัว : 808
เลขชุด 2 ตัว : 08
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2795
เลขชุด 3 ตัว : 795
เลขชุด 2 ตัว : 95
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 มกราคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 2378
เลขชุด 3 ตัว : 378
เลขชุด 2 ตัว : 78
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 5098
เลขชุด 3 ตัว : 098
เลขชุด 2 ตัว : 98
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 8046
เลขชุด 3 ตัว : 046
เลขชุด 2 ตัว : 46
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 2222
เลขชุด 3 ตัว : 22
เลขชุด 2 ตัว : 33
หวยลาวงวดประจำวันที่ 28 พฤษจิกายน 2560

เลขชุด 4 ตัว : 5303
เลขชุด 3 ตัว : 303
เลขชุด 2 ตัว : 03

สถิติเมื่อออกวันที่29

หวยลาวงวดประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 3569
เลขชุด 3 ตัว : 569
เลขชุด 2 ตัว : 69
หวยลาวงวดประจำวันที่ 29 เมษายน 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7295
เลขชุด 3 ตัว : 295
เลขชุด 2 ตัว : 95
หวยลาวงวดประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 1194
เลขชุด 3 ตัว : 194
เลขชุด 2 ตัว : 94
หวยลาวงวดประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 5686
เลขชุด 3 ตัว : 686
เลขชุด 2 ตัว : 86
หวยลาวงวดประจำวันที่ 29 มกราคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 5936
เลขชุด 3 ตัว : 936
เลขชุด 2 ตัว : 36
หวยลาวงวดประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 5902
เลขชุด 3 ตัว : 902
เลขชุด 2 ตัว : 02
หวยลาวงวดประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 4787
เลขชุด 3 ตัว : 787
เลขชุด 2 ตัว : 87
หวยลาวงวดประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

เลขชุด 4 ตัว : 0114
เลขชุด 3 ตัว : 114
เลขชุด 2 ตัว : 14

สถิติเมื่อออกวันที่30

หวยลาวงวดประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 6863
เลขชุด 3 ตัว : 863
เลขชุด 2 ตัว : 63
หวยลาวงวดประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 7261
เลขชุด 3 ตัว : 261
เลขชุด 2 ตัว : 61
หวยลาวงวดประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 6606
เลขชุด 3 ตัว : 606
เลขชุด 2 ตัว : 06
หวยลาวงวดประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 7683
เลขชุด 3 ตัว : 683
เลขชุด 2 ตัว : 83
หวยลาวงวดประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 1448
เลขชุด 3 ตัว : 448
เลขชุด 2 ตัว : 48
หวยลาวงวดประจำวันที่ 30 มกราคม 2562

เลขชุด 4 ตัว : 6006
เลขชุด 3 ตัว : 006
เลขชุด 2 ตัว : 06
หวยลาวงวดประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 1445
เลขชุด 3 ตัว : 445
เลขชุด 2 ตัว : 45

สถิติเมื่อออกวันที่31

หวยลาวงวดประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เลขชุด 4 ตัว : 4537
เลขชุด 3 ตัว : 537
เลขท้าย 2 ตัว : 37
หวยลาวงวดประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563

เลขชุด 4 ตัว : 3575
เลขชุด 3 ตัว : 575
เลขท้าย 2 ตัว : 75
หวยลาวงวดประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 3673
เลขชุด 3 ตัว : 673
เลขท้าย 2 ตัว : 73
หวยลาวงวดประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

เลขชุด 4 ตัว : 7537
เลขชุด 3 ตัว : 537
เลขท้าย 2 ตัว : 37

จบ.

กลับหน้าแรก magnumgold.net

สถิติหวยลาว ปี 2560 -2565

อันว่าลาวเขาว่ากันดานนัก
เห็นประจักปัจจุบันทันตาเห็น
ว่าแต่เขาตัวอิเหนานั้นลำเค็ญ
จำไว้เป็นบทเรียนเตือนชาวไทย

ดูเลขเด็ดแม่นๆ เพิ่มเติมที่ http://huaylaos888.com

เรื่องราวล่าสุดแม่นๆ